Strona główna Wyszukane Matka Boża

Matka Boża

00:56:49

Zawierzenie się Maryi – ratunkiem dla duszy, iskrą dla świata

Co to jest zawierzenie się Maryi? Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Najbardziej radykalne jest takie zawierzenie, które jest całkowitym oddaniem Jej siebie na własność. Kto oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę. Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. Uczucia, by jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać. Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzież, telefon, komputer, mieszkanie, wszystko co mam...

Historia narodu polskiego naznaczona śladem Maryi – Królowej Polski

Najświętsza Maryja Panna jest Królową Polski. Czy to tytuł tylko honorowy,   pozbawiony treści? Historia pokazuje, że Matkę Bożą i nasz naród łączy specyficzna relacja. I nie chodzi tu o żadną megalomanię, podkreślanie polskiej wyjątkowości czy wielkości. Nic z tych rzeczy. Po prostu patrząc na nasze dzieje widać, że Królowa, która w Częstochowie tron Swój wzniosła, pośrednio lub bezpośrednio wpływała na dzieje Polaków i na rozmaite sposoby mówiła nam, czego oczekuje. My zaś albo wsłuchiwaliśmy się w jej głos, albo – dopuszczając się wobec naszej Hetmanki zdrady – dezerterowaliśmy z pola bitwy ze złem. Niestety obecnie nie mamy zbyt wielu powodów do dumy, gdyż z naszą wiernością wobec Królowej jest, w najlepszym wypadku, przeciętnie. Kult Świętej Bożej Rodzicielki dotarł nad Wisłę wraz z misjonarzami nauczającymi miejscowych chrześcijańskiej prawdziwej wiary. Nie mogło być inaczej, skoro cześć dla Matki Pana Jezusa trwa w Kościele od początku, a...

Kategorie

Pozostań z nami