poniedziałek, 15 lipca, 2024

RODO

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EPRUDNIK.PL

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest EPRUDNIK.PL, e-mail: [email protected]

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem danych można kontaktować się Z EPRUDNIK.PL, e-mail: [email protected]

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonów.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO: w celu zawarcia i wykonywania postanowień umów. Państwa dane będą udostępniane na podstawie zawartych z podmiotami trzecimi Umów o Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w celu prawidłowej realizacji umów, oraz innych obowiązków jakie musimy wypełnić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nierejestrowej, w szczególności powierzone będą one do przetwarzania: Bankom prowadzącym rachunki firmowe Administratora w celu dokonywania transakcji płatniczych z zawartych umów z Klientami. Podstawą prawną wynikającą z niezbędności przetwarzania danych osobowych celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest art. 6 RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a gromadzone w związku z prowadzona działalnością nierejestrową Administratora. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.
Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez Administratora.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ostatnie artykuły

Komentarz o promocji mordowania nienarodzonych w Sejmie, która przykrywa…

https://twitter.com/w_sumlinski/status/1778451668830494979

Alarmujący Apel Ojca: Marek Miśko o Polityce, Politykach i Przyszłości Polski

W najnowszym odcinku swojego kanału na YouTube, Marek Miśko podjął się krytycznej analizy obecnej sytuacji politycznej, stawiając odważne tezy i wyrażając osobiste obawy jako...

Wędrówka przez Czas i Naturę: Wiosenny Spacer w Lesie Chocimskim [fotogaleria]

Czuć już, że zbliża się wiosna, a wiosna to pora odrodzenia i odkryć, a okolice Chocimia są idealnym miejscem na doświadczenie tej magicznej przemiany....