poniedziałek, 15 lipca, 2024

Litania do MB Rozwiązującej Węzły

"Ufamy Tobie, nasza Matko, możesz nam pomóc. Rozwiąż te supły życia".

Share

Odmawiajmy wspólnie modlitwę „Litania do MB Rozwiązującej Węzły” przygotowaną specjalnie, aby wyartykułować Maryi nasze najgłębsze problemy i powikłania. Módlmy się.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Matko, rozwiązująca węzły naszej bezradności w wielu sprawach – przybądź nam z pomocą.

Matko, rozwiązująca węzły braku czasu na rzeczy konieczne –
Matko, rozwiązująca węzły pesymistycznej niewiary w poprawę sytuacji –
Matko, rozwiązująca węzły braku ufności w Boże Miłosierdzie –
Matko, rozwiązująca węzły załamania, rozpaczy i samobójstwa –
Matko, rozwiązująca węzły natrętnych myśli, osaczających nas w dzień i w nocy –
Matko, rozwiązująca węzły zranień psychicznych, wyniesionych przez nas z domu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych obciążeń grzechami przodków i przekleństwami –
Matko, rozwiązująca węzły naszych wstydliwych wad, braków i ułomności –
Matko, rozwiązująca węzły złych skutków krytykowania i osądzania przez nas bliźnich –
Matko, rozwiązująca węzły naszej niewrażliwości na potrzeby biednych i cierpiących –
Matko, rozwiązująca węzły nałogów i uzależnień, zwłaszcza narkomanii i alkoholizmu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewolenia przez duchy hazardu, złych filmów i internetu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych problemów z zachowaniem czystości –
Matko, rozwiązująca węzły oporu przed pójściem do spowiedzi i poprawą życia –
Matko, rozwiązująca węzły braku dobrego doradcy lub kierownika duchowego –
Matko, rozwiązująca węzły trudności z odczytaniem i wypełnieniem woli Bożej –
Matko, rozwiązująca węzły zawinionej oziębłości w życiu duchowym –
Matko, rozwiązująca węzły trudności z pełnym uczestnictwem we Mszy świętej –
Matko, rozwiązująca węzły niezrozumienia przez nas i odrzucania osobistego krzyża –
Matko, rozwiązująca węzły naszych chorób, trudnych do wyleczenia –

Matko, rozwiązująca węzły braku zdolności do nauki – przybądź nam z pomocą

Matko, rozwiązująca węzły niechcący przez nas splątane, a wikłające życie nam i innym –
Matko, rozwiązująca węzły naszego osamotnienia, wyobcowania i braku przyjaciół –
Matko, rozwiązująca węzły godzących w nas plotek, oszczerstw, posądzeń i pomówień –
Matko, rozwiązująca węzły przygnębiającego nas oszukania lub okradzenia –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od natrętów, nadużywających naszej dobroci –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez narzucające się nam złe towarzystwo –
Matko, rozwiązująca węzły młodych, szukających drogi swego powołania –
Matko, rozwiązująca węzły długo szukających dobrego kandydata na współmałżonka –
Matko, rozwiązująca węzły niechęci i niezgody w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin dotkniętych rozłąką –
Matko, rozwiązująca węzły napięć między małżonkami –
Matko, rozwiązująca węzły niewierności oraz zdrad małżeńskich –
Matko, rozwiązująca węzły małżonków, winnych unikania latami potomstwa –
Matko, rozwiązująca węzły mających trudności z naturalnym poczęciem dziecka –
Matko, rozwiązująca węzły rodziców, zaskoczonych nieplanowaną ciążą –
Matko, rozwiązująca węzły zakłóceń w przebiegu ciąży –
Matko, rozwiązująca węzły wad rozwojowych dzieci, mających się narodzić –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, ranionych przez rozchodzących się rodziców –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, molestowanych przez starszych –

Matko, rozwiązująca węzły młodzieży, pozbawionej dobrych wzorców i autorytetów – przybądź nam z pomocą

Matko, rozwiązująca węzły zgorszeń, uderzających w dzieci i młodzież –
Matko, rozwiązująca węzły niedostatku i biedy w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin, zapominających o bliskich cierpiących w czyśćcu –
Matko, rozwiązująca węzły nieprzebaczenia, dzielącego latami sąsiadów –
Matko, rozwiązująca węzły w życiu współczesnego Kościoła –
Matko, rozwiązująca węzły trudnych problemów diecezji i parafii –
Matko, rozwiązująca węzły osób duchownych, zagrożonych w swoim powołaniu –
Matko, rozwiązująca węzły księży, żyjących ponad stan pośród biedoty –
Matko, rozwiązująca węzły duszpasterzy, stających się tylko „urzędnikami” –
Matko, rozwiązująca węzły misjonarzy, zagubionych w morzu potrzeb –
Matko, rozwiązująca węzły klasztorów, zbaczających ku życiu świeckiemu –
Matko, rozwiązująca węzły zgromadzeń zakonnych, cierpiących na brak powołań –
Matko, rozwiązująca węzły problemów, napotykanych przez ruchy i stowarzyszenia –
Matko, rozwiązująca węzły kustoszów niszczejących budowli sakralnych –
Matko, rozwiązująca węzły prześladowanych za wiarę w prawdziwego Boga –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi pozornie wierzących, którzy nie dążą do Nieba –
Matko, rozwiązująca węzły, łączące duszę z ciałem – w godzinie śmierci –
Matko, rozwiązująca węzły niepowodzeń w prowadzeniu gospodarstwa –
Matko, rozwiązująca węzły nieefektywnie prowadzonego dzieła lub instytucji –
Matko, rozwiązująca węzły upadających firm oraz nieuczciwych wspólników –

Matko, rozwiązująca węzły ludzi, niewypłacalnych wobec swoich wierzycieli – przybądź nam z pomocą

Matko, rozwiązująca węzły osób, dotkniętych długotrwałym bezrobociem –
Matko, rozwiązująca węzły zagrożeń i szkód ze strony rozszalałych żywiołów –
Matko, rozwiązująca węzły skutków nieszczęśliwych wypadków –
Matko, rozwiązująca węzły problemów ludzi niepełnosprawnych oraz ich opiekunów –
Matko, rozwiązująca węzły wynaturzeń i zboczeń, propagowanych jako „naturalne” –
Matko, rozwiązująca węzły, zawiązane przez bezdusznych urzędników –
Matko, rozwiązująca węzły obciążających nas bezsensownych ustaw i przepisów –
Matko, rozwiązująca węzły, zadzierzgnięte przez niesprawiedliwych sędziów –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od fałszywych świadków –
Matko, rozwiązująca węzły komplikacji z powodu kłamstw w środkach przekazu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewoleń przez sekty i niebezpieczne ruchy –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez działania masonerii i jej przybudówek –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi sumienia, atakowanych przez piekło i jego ludzi –
Matko, rozwiązująca węzły dzielnych obrońców hasła: „Bóg, honor i Ojczyzna” –
Matko, rozwiązująca węzły twórców kultury, którzy szerzą dobro, prawdę i piękno –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi, znienawidzonych za swoją uczciwość i ofiarność –
Matko, rozwiązująca węzły problemów w życiu lokalnych społeczności –
Matko, rozwiązująca węzły społeczeństw, gnębionych przez polityków żądnych władzy –
Matko, rozwiązująca węzły złych relacji między narodami i grupami etnicznymi –
Matko, rozwiązująca węzły konfliktów na różną skalę, by pokój zapanował na ziemi –
Matko, rozwiązująca węzły narodów słabszych, wykorzystywanych przez silniejsze –
Matko, rozwiązująca węzły po ludzku nierozwiązywalne –
Matko, rozwiązująca węzły, które Ty sama znasz, a które w ciszy Tobie przedstawiamy…

(Po chwili ciszy:)

Matko, Ciebie prosimy: przybądź nam z pomocą.

W.: Módl się za nami, Matko Kościoła –
O.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
W.: Módlmy się.

Boże, Tobie Najświętsza Maryja Dziewica nigdy niczego nie odmówiła, służąc Ci ze wszystkich swoich sił i możliwości. Wierzymy, że i Ty Jej niczego nie odmawiasz, gdy błaga Cię za nami. Dla Jej radości, jak w Kanie Galilejskiej, okaż swoją wszechmoc i udziel nam łaski rozwiązania tych problemów, z którymi do tej pory sobie nie radziliśmy. Za ogrom Twego miłosierdzia pragniemy Ci dziękować teraz i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ksiądz Adam Skawarczyński przygotował Litanię do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.

Litania do MB Rozwiązującej Węzły – warto zawierzyć Maryi rozwiązanie „węzłów” naszych problemów, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga; węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych; węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji, nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą…. Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.

Węzły naszego życia przygniatają nasze dusze, obalają nas, pozbawiają radości nasze serca, a nawet chęci życia. One oddalają nas od Boga, krępują nasze życie i wiarę, nie przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga jak dzieci, by oddać Mu chwałę i uwielbienie. Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam na przeciw żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich. Wołajmy do Maryi:

„Ufamy Tobie, nasza Matko, możesz nam pomóc. Rozwiąż te supły życia”.

źródło: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

Czytaj więcej

Komentarze

59 KOMENTARZE

 1. Mateńko, proszę zabierz z naszego otoczenia ludzi, którzy udają przyjaciół i przez alkohol chcą osiągnąć swój cel. Dziękuję ♥️

 2. Maryjo, poprzez Twoje wstawiennictwo ześlij lekarza mnie i osobie mi bliskiej z wiedzą która pomoże wrócić do zdrowia. Chroń moją rodzinę i przyjaciół od złego . Chroń wnuka i córkę niech prowadzą życie na pożytek i zgodnie z wolą Bożą. Amen

 3. MATKO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY BŁAGAM ROZWIĄŻ WSZYSTKIE WĘZŁY W ŻYCIU MOICH DZIECI.MATKO NAJUKOCHAŃSZA TYLKO TY TO MOŻESZ ROZWIĄZAĆ.

 4. Matko rozwiązująca węzły zabierz ode mnie węzeł lęku i grzechu który popełniłam pragnąc dziecka. Proszę daj mi siłę bym umiała w pełni zaufać Twojej woli i przyjęła ja z godnością. Jeśli to możliwe obdarz nas jeszcze upragnionym potomstwem i wybacz nam wszystkie złe decyzję. Wspomóż mnie i prowadz Matko Najświętsza

 5. Matko Boża Rozwiązująca Węzły powierzam Ci siebie proszę uwolnij mnie od nerwicy lękowej i natręctw ❤️Wiem , że nie jestem godna ale Ty jesteś moją mamą którą KOCHAM przepraszam za grzeszne życie.

 6. Matko Boza Nieustajacej pomocy proszę o uwolnienie syna Marcina z choroby alkoholowej oraz o dar życia w trzeźwości . Uchroń go obecnie w szpitalu od Covida. Pomóż oby wróciło szczęście milość zdrowie Bóg zapłać

 7. Matko najukochańsza wyzwól mojego syna Marcina z alkoholizmu spraw aby wrocil do życia z Bogiem. Blagam o uzdrowienie

 8. Mateczko Boża rozwiązująca węzły błagam Ciebie o pomoc w powrocie do domu Dennisa, o uwolnienie go z więzienia, rozwiązanie jego problemów przez które nie może opuścić Pakistanu. Niech agent Firmy który uwięził Dennisa pomoże mu w powrocie do domu.

 9. Matko Ukochana proszę o zerwanie toksycznych relacji męźa z matką o nawrócenie męźa i teściowej a tym.samym.uratowanie Sakramentalnego związku Małźeństwa prosi żona Monika po rozwodzie cywilnym

 10. Matko rozwiàzująca węzły przybądź mi z pomocà aby syn znalazł pracę żeby dzieci zaliczyły semestr żeby mnie było stać na wykształcenie dzieci i aby wybrały odpowiedni kierunek studiów dla siebie żeby były ambitne pracowite silne i zdrowe

 11. Matko Boza powierzam Tobie wezly-2spraw sadowych,ktore nagonke sasiedzi robia,od 3.5roku walcze o swa godnosc,znieslawiaja mnie i sp.Ojca,chca przejac mieszkanie,wysmiewaja nawet przy policji,2gi sasiad ubliza,b.policjant,szydzi.Jestem pielegniarka,ale nie mam sil,Tata cos tam mi zostawil i o to jest walka,ja mam ze sadu legalnie,kocham Cie Maryjo,pomoz mi w Moich wezlach,by te sady zaprzestaly mobbingu,nagonki na zwyklych ludzi,wierzacych,Moj Boze,dziekuje i prosze o modlitwe i laski.Bog zaplac

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości