Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed rozpoczęciem biegu terminu jest bezskuteczne

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018 roku podjął się rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia prawnego związanego ze składaniem oświadczeń o odrzucenia spadku przed rozpoczęciem biegu ustawowego terminu przewidzianego dla tej czynności. Kwestia ta wydawać by się mogła oczywista w świetle wyraźnego wskazania w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Niemniej jednak, niezbyt trudno wyobrazić sobie sytuację, w której oświadczenie o odrzuceniu spadku składane jest „na wyrost” czy „na wszelki wypadek” – bez pewności czy zaktualizował się tytuł do spadkobrania. Na wypadek śmierci dalszego członka rodziny, którego sytuacja majątkowa wskazywała na istnienie znacznego zadłużenia, potencjalni spadkobiercy niejednokrotnie chcieliby zabezpieczyć swoje interesy poprzez odrzucenie spadku bez oczekiwania na informację, czy bliższa rodzina już to uczyniła, czy też nie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku podjęta w sprawie o sygn. akt: III CZP 36/18 (LEGALIS nr 1832512) nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości: „Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 KC, jest bezskuteczne.”.

adwokat Aleksandra Dyja, specjalista z zakresu prawa cywilnego

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed rozpoczęciem biegu terminu jest bezskuteczne

Avatar
Redakcjahttps://www.eprudnik.pl
Co jest na eprudnik.pl? Lepiej by było zapytać, czego tu nie ma? Sama część portalu z artykułami społeczno-religijnymi zawiera kilkaset pozycji. Poczytnych pozycji, które sprawiają, że eprudnik.pl jest znany nie tylko w Prudniku. Tak, Prudnik to nasze lokalne środowisko, w którym żyjemy i aktywnie działamy. Praca zawodowa? Obraca się wokół technologii informatycznych, internetu i bezpieczeństwa danych. Więc co tu jest? Sprawdźmy razem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE