Optymalne spalanie węgla i drewna. Oczyszczony piec i udrożniony komin z AnLen®

Problem z zabrudzeniem urządzeń produktami spalania mają posiadacze wszelkiego typu kotłów i pieców opalanych węglem. Poznaj przyczynę zabrudzeń i preparat AnLen®, który oczyszcza piec.

Producenci kotłów i pieców prześcigają się w różnych konstrukcjach urządzeń, głównie dla podniesienia sprawności poprzez próbę ograniczenia zabrudzenia sadzą, smołą komór spalania i wymienników ciepła. Jednak mimo najnowocześniejszych rozwiązań problem zawsze wraca.

 Jerzy Sznerski
Stimbergstr. 209
D-45739 Oer-Erkenschwick

tel. +49 2368 8987163
tel. +49 176 345 19447
e-mail: sznerski@sznerski.com
pl.anlen.eu

Problem zabrudzeń jest niemożliwy do całkowitego rozwiązania na bazie zagadnień konstrukcyjnych. Po części wynika to z samych właściwości fizykochemicznych węgla. Bardzo często można zauważyć, że w dwóch sezonach grzewczych węgiel kupiony u tego samego dostawcy, wg dokumentów z tej samej kopalni i o tej samej kaloryczności potrafi spalać się zupełnie inaczej np. pierwszy raz dobrze, a drugim razem opornie. Biorąc pod uwagę wietrzenie węgla na hałdzie mamy również do czynienie z dwoma różnymi paliwami, węgiel zaraz po wydobyciu ma inne parametry niż węgiel np. 3 miesiące leżakowany na hałdzie pod gołym niebem. Zmiany konstrukcyjne w kotłach nie są w stanie uwzględnić tych wszystkich subtelności.

Węgiel składowany w różnych stronach naszego kraju podlega wpływom atmosferycznych co w miesiącach jesiennych jest bardzo intensywne.

Co powoduje zabrudzenie?

Komplikacje jakie powodują zabrudzenia są poważne, ponieważ zanieczyszczenia generują trudności i zagrożenia. Oblepiając wnętrze kotłów i kominów ograniczają sprawność tych pierwszych, co przekłada się min. na wzrost zużycia paliwa, a redukując odprowadzanie spalin (zmniejszając ciąg) stwarzają niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców lub pożaru w tych drugich. W okresie grzewczym często słyszymy o zaczadzeniu całych rodzin lub pożarach kominów. Przyczyna jest zawsze jedna, niesprawna, zabrudzona produktami spalania instalacja odprowadzająca spaliny ze źródeł ciepła.

Powodem wytwarzania przez kotły sadzy, smoły i dymu jest tzw. spalanie niezupełne, dla którego masa spalanej substancji faktycznie ulegnie utlenieniu jednak na trzy sposoby. W stosie palącego się paliwa zachodzi utlenianie węgla przez tlen zgodnie ze znaną wszystkim reakcją:

C + O2 → CO2 + Q,

(1)

oraz równoczesne utlenianie węgla przez dwutlenek węgla zgodnie z reakcją:

CO2 + C +q1 → 2CO,

(2)

a także utlenianie tlenku węgla przez tlen do dwutlenku węgla:

2CO + O2 → 2CO2 + q2

(3)

Jak widać produktami reakcji (1) jest dwutlenek węgla i ciepło (Q), które chcemy otrzymać i właśnie dla jego wytwarzania spalamy węgiel. Tymczasem w reakcji (2) ciepło (q1) jest substratem, jest czynnikiem koniecznym dla utleniania węgla przez dwutlenek węgla i dlatego reakcja ta zachodzi tylko w stosie spalającego się opału. Przebieganie reakcji (2) jest brzemienne w skutkach ze względu na usuwanie ze stosu spalającego się paliwa węgla, który powinien zostać spalony zgodnie z (1) oraz pobieranie z rozgrzanego opału ciepła, przez co stos jest mniej wydajny energetycznie. Mówiąc inaczej węgiel, który chcemy skutecznie utlenić wg (1) staje się gazem, który wylatuje kominem, a oprócz tego stos paliwa pozbawiany jest ciepła „wysysanego” przez reakcję (2). Reakcja (3) z punktu widzenia energetycznego jest nieznacząca ponieważ dostarczane przez nią ciepło (q2) jest kilkukrotnie mniejsze niż pobrane z układu ciepło (q1).

To właśnie z powodu ochłodzenia stosu spalającego się opału pojawiają się problemy z niedopalonymi resztkami i niechcianymi produktami spalania jakim są sadza, smoła i dym. W realnych warunkach spalania nie ma możliwości ustrzeżenia się również przed pozostałości jaką jest popiół.

Preparatem do oczyszczania pieca jest AnLen®

Aktywator spalania paliw stałych AnLen® doskonale ogranicza wytwarzanie niepożądanych produktów spalania niezupełnego jak również efektu braku spalania całkowitego czym są niedopalone resztki paliwa. Dzięki AnLen® warunki spalania ulegają drastycznej zmianie, a opisana wyżej niepożądana reakcja (2) praktycznie nie zachodzi. AnLen® jest niezwykle skuteczny dzięki swojej ingerencji w sam proces spalania. AnLen® działa po prostu u źródła, czyli w samym procesie spalania. Wiele na stronie www.anlen.pl o preparacie opisanych jest przykładów ludzi, którym w problemach z zabrudzeniem i zwietrzałym paliwem pomógł AnLen®.

Avatar
Redakcjahttps://www.eprudnik.pl
Co jest na eprudnik.pl? Lepiej by było zapytać, czego tu nie ma? Sama część portalu z artykułami społeczno-religijnymi zawiera kilkaset pozycji. Poczytnych pozycji, które sprawiają, że eprudnik.pl jest znany nie tylko w Prudniku. Tak, Prudnik to nasze lokalne środowisko, w którym żyjemy i aktywnie działamy. Praca zawodowa? Obraca się wokół technologii informatycznych, internetu i bezpieczeństwa danych. Więc co tu jest? Sprawdźmy razem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!