-4,3 C
Częstochowa

Królestwo Chrystusa

KKK 1833

KKK 1833: Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra.

Arystoteles – Polityka, ks. III, § 8

"Górujący bezwzględnie cnotą winni zajmować przemożne stanowisko w państwie; nie uznające tej zasady demokracje usuwają takie jednostki w drodze ostracyzymu." Arystoteles, "Polityka", ks. III, §...

Graf Peter Zu Stolberg-Stolberg – Arystokrata w chrześcijańskim społeczeństwie

"Arystokracja znajduje się od prawie 100 lat w bardzo trudnej, krytycznej sytuacji, ponieważ republikanizm i demokratyczne zasady politycznych rządów wykluczyły arystokrację, która sprawowała rządy...

kard. A. Hlond – Królestwo Boże w duszach polskich

"Pracujcie abyśmy razem budowali to Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże jest duszą narodu a Naród Polski bez Królestwa Bożego jest trupem." Kazanie kard. A. Hlonda...

Pius XII – encyklika Summi pontificatus

"Najszlachetniejszą czynnością dziś jest rozwinąć sztandar Boskiego Króla i nieść go wysoko na oczach tych, którzy szli i wciąż idą za sztandarami przedstawiającymi fałsz,...

ks. Władysław Muchowicz, Przenajświętsza Ofiara

"Msza św. jest zatem istotną, prawdziwą ofiarą. Pan Bóg przyrzeka nie przyjąć już ofiar z rąk kapłanów starozakonnych, a więc odrzuca te ofiary. Natomiast...

Abp Alexander Sample – The Extraordinary Latin Mass

"Nowy ryt liturgiczny nie daje głębokiego odczucia uczestnictwa w ofierze Chrystusa, przypomina raczej Ostatnią Wieczerzę." Abp Alexander Sample - "The Extraordinary Latin Mass" źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Ku_dB8yatig

Sobór watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”

"101.§ 1. Zgodnie z wiekową tradycją obrządku łacińskiego duchowni mają zachować w oficjum język łaciński. Tym jednak duchownym, dla których język łaciński stanowi poważną...

Jacques Maritain – Sztuka i mądrość

"Stałe usposobienia są jakby tytułami szlachectwa metafizycznego i podobnie jak wrodzone zdolności są przyczyną nierówności ludzi. Człowiek, który posiada stałe usposobienie, posiada właściwość, którą...

Bp Athanasius Schneider – Synod Amazoński i duchowe zaćmienie słońca w Kościele

„Wstrzemięźliwe płciowo kapłaństwo przeżywali wszyscy Ojcowie Kościoła podczas sprawowania urzędu biskupa i księdza. Nawet jeżeli niektórzy byli żonaci (jak, na przykład, św. Hilary), to...

KKK 2354 – Wykroczenia przeciw czystości

KKK 2354 Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość,...

św. Augustyn z Hippony – O obyczajach Kościoła Katolickiego i obyczajach manichejczyków

"Kościół uczy królów dbać o narody, narody słuchać królów, wykazując tym sposobem, że nie wszystkim należą się wszystkie prawa, lecz wszystkim miłość, a nikomu...

Recent articles

eprudnik.pl