4,5 C
Nowy Jork

Uniżenie przed Chrystusem Królem, czyli klękajmy w czasie Komunii Świętej

Published:

Prawdziwie wolni ludzie zginają kolana przed jedynym (Bogiem) i mówią z Chrystusem

Idź precz szatanie albowiem napisane jest Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć

Postawa klęcząca umieszcza się zatem w samym centrum duchowego zmagania duszy ludzkiej, ludzkich decyzji i ludzkiego wyboru za Bogiem przeciw siłom ciemności. Zgiąć kolana przed Chrystusem oznacza uznać Jego Królewską godność, majestat, wspaniałość, dobroć i potęgę – pisał kardynał Ratzinger w swoim dziele „Duch liturgii”.

Można by tu jeszcze przywołać wiele innych tekstów, np: poruszającą opowieść, którą jako tradycję sięgającą II wieku przytacza w swojej historii kościelnej Euzebiusz z Cezarei. Otóż czytamy tam, że Św. Jakub, brat Pański, pierwszy biskup Jerozolimy i przywódca Kościoła Judeochrześcijańskiego miał kolana zgrubiałe jak wielbłąd, gdyż stale klęcząc uwielbiał Boga i błagał o przebaczenie dla swojego ludu.

Wspomnieć także można opowiadanie zaczerpnięte z Apoftegmatów Ojców Pustyni o tym jak diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apolonowi. Diabeł był czarny, brzydki o przerażająco wątłych członkach. Przede wszystkim jednak nie miał kolan. Konkluduje kardynał Ratzinger „Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego„.

Jest to także kwestia duchowego zmagania, bardzo ciekawe zagadnienie, na poziomie intelektu. Św. Paweł pisze

Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki z ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł oddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi.

Umysł pokorny uniża się przed majestatem Chrystusa Króla. Człowiek o mentalności eucharystycznej oddaje się Chrystusowi chętnie i zgina kolana przed Bogiem, klęka z pokorą i radością serca.

Są jeszcze dwa istotne punkty uzasadniające podjęcia tej kwestii na polskim gruncie.  Pierwszym jest fakt 1000 letniego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej na polskiej ziemi. Drugi to decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI, która od uroczystości Bożego Ciała 2008 roku powrócił radykalnie do zwyczaju udzielania Komunii Świętej ludziom w postawie klęczącej. Te dwa fakty domagają się odważnego nagłośnienia.

ksiądz Jacek Bałemba SDB – szczególne znaczenie postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej: sacerdoshyacinthus.wordpress.com

Related articles

Recent articles

spot_img