czwartek, 25 kwietnia, 2024

III rocznica Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski w Świebodzinie

Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

Share

31.10.2023r. przypada przyjęta przez Niebo 3 rocznica Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski dokonana w Świebodzinie przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę.

Zaproszenie do uroczystego obchodzenia III rocznicy

Niech Będzie Pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża.

Drogie Siostry i Bracia w Panu Jezusie. Zapraszamy do włączenia się do modlitwy dziękczynnej w poniedziałek 31 października za dokonane dzieło intronizacji.

Plan modlitw

  • 12:00 Anioł Pański.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
​Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • 7 wezwań Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi.

(7x) Panie Boże, Duchu Święty, przez niepokalane Serce Matki Bożej, proszę Ciebie przyjdź tu i teraz do tego miejsca i otwórz nasze serca na pełne panowanie Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski w nas samych, w naszych rodzinach, w Polakach i w naszej Ojczyźnie. Amen.

  • Koronka do Miłosierdzia Bożego dziękczynna w podziękowaniu za przyjęcie Intronizacji i Królowanie Pana Jezusa w Polsce.
  • Różaniec Święty – Tajemnice Chwalebne – jako zwycięskie.
  • Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Matko, Boża Rodzicielko – zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu Polski, 20 lutego 2020 roku przez Boga Ojca Intronizowany – zmiłuj się nad nami
Chryste Królu Polski, z serc narodu na Króla Polski uproszony – zmiłuj się nad nami
Chryste Królu Polski, nad Nowym Jeruzalem Panujący – zmiłuj się nad nami
Chryste Królu Polski, Królestwo Dwóch Serc Miłości w Polsce tworzący – zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste Królu Polski i Matko Boża Królowo Polski – panujcie nad nami
Jezu Chryste Królu Polski, Boże porządki zaprowadzający w Polsce – zmiłuj się nad nami Polakami
Jezu Chryste Królu Polski, nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste Królu Polski, Polskę oczyszczający z grzechów – zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste Królu Polski, darzący kraj wybrany nad Wisłą wielkimi łaskami – zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste Królu Polski, oczyszczający serca, dusze, ducha i umysły Polaków – zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste Królu Polski, zawsze nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami
Panie Jezu Chryste Królu – zmiłuj się nad nami

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem.

(3x) Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam

  • Koronka do Jezusa Chrystusa Króla Polski > Link

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

I. Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże (Ps 93, 12).

(10 razy) Jezu Chryste, Królu wszechświata, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

II. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17).

(10 razy) Jezu Chryste, Królu miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od grzechów!

III. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, królu żydowski!”. I policzkowali Go (J 19, 2-3).

(10 razy) Jezu Chryste, Królu cierpienia, zmiłuj się nad nami w chwilach cierpienia i zwątpienia!

IV. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36).

(10 razy) Jezu Chryste, Królu zmartwychwstały, doprowadź nas do zmartwychwstania!

V. Wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Ap 5,13).

(10 razy) Jezu Chryste, Królu wieczności, daj nam swoje zbawienie i wieczne królowanie!

Na zakończenie: Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

  • Zawołanie służenia Panu Jezusowi Królowi Polski i Wszechświata

„Panie Jezu Chryste, Tobie chcemy służyć na wieczność”.

Życzę Wam Obfitości Błogosławieństw Bożych.
Z Panem Bogiem.


Przypomnienie [mat. wideo] z Intronizacji

Poniżej załączamy ku pamięci film z tego wspaniałego wydarzenia.


Źródłem publikacji i inspiracją był artykuł na portalu www.przymierzemilosci.pl


Dodatek: Bez Chrystusa Króla nie będzie Polski!

Rozmowa z Księdzem Markiem Bąkiem


29.10.2023r. Katolickie święto Chrystusa Króla w tradycyjnym kalendarzu.

Dlaczego akurat w OSTATNĄ niedzielę października?

Aby połączyć królestwo Chrystusa PRZED pokoleniem świętych na Święto Wszystkich Świętych 1 listopada.

Król ➡️ Królestwo Świętych

Dr Taylor Marshall
Chrystus Krol jpg

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości