Strona główna W stronę wiary

Nowenna do św. Michała Archanioła, zaczynamy 20 września

Nowenna do św. Michała Archanioła Dzień pierwszy Litania do św. Michała Archanioła Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami. Św. Michale, przepojony mądrości Bożą; Św. Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego; Św. Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą; Św. Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana; Św. Michale, chorąży Trójcy Przenajświętszej; Św. Michale, strażniku raju; Św. Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela; Św. Michale, twierdzo Kościoła wojującego; Św. Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego; Św. Michale, szańcu prawowiernych; Św. Michale, siło tych, którzy walczą pod sztandarem Krzyża; Św. Michale, światłości i otucho dusz w godzinie śmierci; Św. Michale, najpewniejszy wspomożycielu; Św. Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach. Św. Michale, heroldzie wyroku wiecznego; Św. Michale, pocieszycielu dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych; Św. Michale, któremu Pan powierzył odprowadzanie dusz po...
00:31:12

OGÓLNOPOLSKIE REKOLEKCJE “ODDANIE33” 12 dzień

Modlitwa do Ducha Świętego Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca, Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź! Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją zawierzam dziś tobie te rekolekcje i proszę cię w imię twojej miłości do Jezusa i Maryi: opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają strzeż nas na drodze do Niepokalanego Serca Maryi, wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się Sercu Twojej Umiłowanej Oblubienicy, Maryi abyśmy oddając się Jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu Jej Niepokalanego Serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. ROZWAŻANIE DNIA: Nowy Testament przedstawia szatana jako...

Współczesne krzykliwe ideologie, a Pismo Święte

Wszystkie współczesne krzykliwe ideologie, homoseksualizm, transseksualizm, gender i ostatnio zoofilia, stoją w jawnej sprzeczności z Pismem Świętym. Podobnie sprawa wygląda jeżeli chodzi o osoby zajmujące się magią. Transseksualizm - Księga Powtórzonego Prawa - Pwt.22.5.  Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego. Magia - Księga Wyjścia - Wj.22.17 Nie pozwolisz żyć czarownicy Zoofilia - Księga Wyjścia - Wj.22.18 Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. Idolatria - Księga Wyjścia - Wj.22.19 Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom <poza samym Panem>, podlega klątwie. Homoseksualizm - 1Kor.6.9-10 Warto zwrócić uwagę, że wymienione powyżej niegodziwości są promowane, a przeciwnikom zamyka się na siłę usta, patrz na artykuły: Getto dla homofobów - https://www.eprudnik.pl/getto-dla-homofobow-w-holandii/ Do więzienia za homofobię - http://www.fronda.pl/a/do-wiezienia-za-homofobie-1,27503.html We Francji zaaresztowano zwolenników normalnej rodziny - http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/04/14/we-francji-rozpoczely-sie-aresztowania-zwolennikow-normalnej-rodziny/ Ta jawna sprzeczność promowanych idei z przykazaniami Boga świadczy tylko o jednym, za całą sprawą stoi sam szatan, który działa obecnie bardzo mocno w świecie po...
00:02:31

Zaczynamy 8 września. Ogólnopolskie Rekolekcje ODDANIE33 | zaprasza ks. Dominik Chmielewski SDB

Zaczynamy 8 września, a będzie nas prowadził codziennie kanał Miłujcie się: https://www.youtube.com/channel/UCwWTGCtWoZrmlHY1MW0pjVA

Nowa książka o. Augustyna Pelanowskiego Ocalenie cz. II

W czerwcu 2019 roku małżeństwo państwa Olszewskich przeprowadziło wywiad rzekę ze znanym polskim kaznodzieją Ojcem Augustynem Pelanowskim. Książka została wydana pod tytułem "Ocalenie" w listopadzie 2019 roku, ciesząc się olbrzymim zainteresowaniem. "Ocalenie część druga" jest kontynuacją wywiadu z ubiegłego roku poszerzonego o pytania dotyczące obecnej sytuacji kapłana oraz znaków czasów, które obserwuje. Spokojnie można nazwać ją komentarzem do księgi Apokalipsy, uwrażliwiającym odbiorcę na szukanie relacji z Chrystusem ponad wszystko. Książkę można nabyć: https://sherith.pl/produkt/ocalenie-cz-ii Serdecznie polecamy!
00:56:49

Zawierzenie się Maryi – ratunkiem dla duszy, iskrą dla świata

Co to jest zawierzenie się Maryi? Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Najbardziej radykalne jest takie zawierzenie, które jest całkowitym oddaniem Jej siebie na własność. Kto oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę. Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. Uczucia, by jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać. Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzież, telefon, komputer, mieszkanie, wszystko co mam...

Kategorie

Pozostań z nami

Śledź najlepsze artykuły z ciekawymi infografikami razem z naszym portalem - inspirujące wywiady, opinie, myśli i historie.