Strona główna Tagi św. Patryk

św. Patryk

Zbroja Św. Patryka

Lorica, Pancerz Świętego Patryka czy też Faeth Fiadha (Krzyk Jelenia) to irlandzka modlitwa pochodząca z V wieku. Zgodnie z maksymą "Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam?", Lorica stwarza możliwość poczucia Bożej opieki, która jak pancerz chroni przed złem i przyjęcia tej opieki w sposób dobrowolny, uzbrojenia się w miłość i siłę Światłości w sposób przywodzący na myśl zbrojenie się wojowników przed bitwą. Ufność pokładana we Wszechwładnym i pokorna prośba umożliwiają uświadomienie sobie własnego bezpieczeństwa, jeśli podąża się ścieżką Światłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!Zakładam dziś na siebie potężną moc wezwania Imienia Trójcy, moc wiary w Trzy Osoby, moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.Zakładam dziś na siebie moc Chrystusowego narodzenia i chrztu, moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu, moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia, moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.Zakładam dziś na siebie moc miłości cherubinów, moc posłuszeństwa aniołów, moc posługi archaniołów,moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą, moc modlitwy patriarchów, moc nauki apostołów, moc wiary wyznawców, moc...

Pozostań z nami

Śledź najlepsze artykuły z ciekawymi infografikami razem z naszym portalem - inspirujące wywiady, opinie, myśli i historie. Zacznij zmieniać swoje życie już dziś!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!