Strona główna Tagi Rózaniec

rózaniec

“Polacy nie pijcie wódki, ale mówcie codziennie Różaniec, a zwyciężycie swych wrogów”

Skąd wzięła się ta modlitwa, i czemu jest tak ważna? Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wielu wiernych chciało wypełniać zalecenie św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). Po ustaniu prześladowań rozwinął się, zwłaszcza w Egipcie i Syrii, masowy ruch pustelniczy, stawiający sobie za główny cel oddawanie czci Bogu przez nieustanną modlitwę. W eremach pustelniczych wypracowano wiele form modlitwy, m.in. modlitwę powtarzalną, czyli krótkie, powtarzane wielokrotnie formuły, które służyły skupieniu myśli i wznosiły serce ku Bogu. O pustelniku Pawle z Teb wiadomo na przykład, że każdego dnia odmawiał trzysta razy „Ojcze nasz”. Pierwsze świadectwa wielokrotnego odmawiania modlitwy „Zdrowaś Maryjo” sięgają VII wieku. Wkrótce zaczęto odmawiać pozdrowienie anielskie 150 razy, nazywając to psałterzem Najświętszej Dziewicy. Tę formę modlitwy praktykowali m.in. niepiśmienni mnisi, którzy nie mogli używać psałterza Dawidowego. Ok. XII wieku zaczęto do 150 „Zdrowaś...” dołączać „Ojcze nasz”, a w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy do pozdrowienia anielskiego dodano drugą część:...

Różaniec Święty po łacinie

SIGNUM SANCTAE CRUCIS In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen SYMBOLUM APOSTOLORUM Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, de- scendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen. http://www.youtube.com/watch?v=Q1qPp2EmV9A ORATIO DOMINICA Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua si- cut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidia- num da nobis hodie; et dimitte nobis debita no- stra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JmVucwgy0oU SALUTATIO ANGELICA Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedi-...

O historii i wartości różańca

Deszczowego dnia – 13 października 1917, czyli dokładnie 96 lat temu, Maryja ukazała się dzieciom w Fatimie po raz szósty i ostatni. Powiedziała dzieciom trzy tajemnice i znikła. Nagle, deszcz przestał padać i chmury się oddaliły, ukazując słońce. Słońce zaczęło kręcić się wokół i sprawiało wrażenie jakby miało spaść! Ludzie myśleli, że świat się kończy, ale po chwili słońce z powrotem zajęło swoją normalną pozycję na niebie. Ponad 70,000 osób widziało w Fatimie cud słońca. W Fatimie Maryja od maja do października w 1917 ukazywała się 3 dzieci. Wzywała do nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Trwa październik – trzeba więc powiedzieć kilka słów o różańcu… Jaka jest jego historia? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu chciało wypełniać zalecenie św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). Po ustaniu prześladowań rozwinął się masowy ruch pustelniczy, stawiający sobie za cel oddawanie czci Bogu przez nieustanną modlitwę. W klasztorach wypracowano modlitwę powtarzalną, czyli krótkie, powtarzające...

Krucjata różańcowa za Ojczyznę

Naród nasz polski i miła Ojczyzna nasza znowu w zagrożeniu. Ale czy możemy upadać na duchu? Nie! Bo z nami jest nasza Królowa, Najświętsza Maryja Panna! Śmiało wyznać możemy, iż wszystko cośmy mieli dobrego, wielkiego, sławnego, Bóg nam dał przez ręce Maryi. Ale bo też niemal już w zaraniu naszego narodowego życia płynęła z ust i serc naszych ojców do tronu Niepokalanej pieśń: “Boga Bodzico Dziewico, Bogiem wsławiona Maryja”. Piersi narodu Pan Bóg okrył szkaplerzem Maryi, a do ręki podał Różaniec święty! “Nauczył wargi nasze śpiewać Pannę świętą”, i razem “opowiadać cześć Jej niepojętą”. Jeszcze jedna rzecz, a bardzo ważna. Kiedy już chwiała się na głowie naszych królów korona, Bóg natchnął serce Jana Kazimierza, aby ją przeniósł na najświętsze skronie Matki Zbawiciela. W przeczuciu jeszcze większych nieszczęść, które miały spaść na naród, król dnia 1 kwietnia 1656 złożył w naszym lwowskim kościele archikatedralnym koronę i berło przed cudownym obrazem Matki Boskiej...

Pozostań z nami

Śledź najlepsze artykuły z ciekawymi infografikami razem z naszym portalem - inspirujące wywiady, opinie, myśli i historie. Zacznij zmieniać swoje życie już dziś!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!