00:28:44

Antykultura – strefa euro

Strefa euro - ekonomiczna dominacja. Prezentacja kolejnego, ciekawego odcinka Antykultury.

E. Michael Jones – Jałowy Pieniądz

"Argumentując, że emisja monety przez wolny rynek zostałaby przeprowadzona lepiej, Rothbard twierdzi, iż "przeciwnicy prywatnej monety utrzymują, że doszłoby do serii oszustw. Ci sami oponenci ufają jednak rządowi w tej samej kwestii". Ten argument wydaje się być bardziej przekonywujący gdy go odwrócimy. Jeśli oszustwa zdarzają się tam, gdzie w sprawę zamieszany jest rząd, ze wszelkimi wymaganymi ograniczeniami prawnymi, to do jakich nadużyć mogłoby dochodzić w sektorze prywatnym, nie poddanym żadnej kontroli?" E. Michael Jones, Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział 'Merkantylizm"

E. Michael Jones – Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział XVIII “Teoria uczuć moralnych”.

"Jako potomek rewolucji protestanckiej, która miała już ponad dwieście lat, Smith wiedział, że nie będzie łatwo. Protestantyzm, który w czasie, gdy Smith pisał swą książkę, był niczym innym jak usprawiedliwieniem dla kapitalizmu, miał swe początki w kradzieży. Nie trzeba dodawać, że kradzież nie jest solidną podstawą dla żadnego ze znanych porządków społecznych. Tak więc głównym zadaniem. przed jakim stanęli protestanccy teoretycy społeczni w rodzaju Smitha, było znalezienie legitymacji dla systemu odwołującego się do kradzieży: najpierw kradzieży własności Kościoła, później kradzieży złota, a w końcu, w czasach gdy Smith pisał swą książkę - zawłaszczeniu pracy." E. Michael Jones, Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział XVIII "Teoria uczuć moralnych". źródło: http://tajemnicepieniadza.pl/