sobota, 2 grudnia, 2023
Tag:

Benedykt XVI

Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone podczas ostatniej audiencji generalnej

Dziękuję Ci, mój papieżu Benedykcie XVI ! Wiele sił na dalsze lata i spotkania w domu Ojca ! https://youtu.be/vu29ugeS96M

Abdykacja Benedykta XVI

Dzisiaj doszło do sprawy, którą trudno sobie wyobrazić. Papież Benedykt XVI w czasie Konsystorza poinformował Kolegium Kardynalskie, że podjął decyzję o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej....