Strona główna Wyszukane Tarcza antykryzysowa

tarcza antykryzysowa

Kancelaria Dyja pomaga w przygotowaniu dokumentów do dofinansowania

DOFINANSOWANIE DO MIEJSC PRACY - "TARCZA ANTYKRYZYSOWA" Informujemy, że Kancelaria Dyja pomaga Klientom – przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie do miejsc pracy przewidziane w tzw. „tarczy antykryzysowej”, a także w opracowaniu dokumentów i pokierowaniu procesem ubiegania się o inne formy wsparcia w związku z epidemią COVID-19. źródło: https://kancelariadyja.pl/

Firma: Jak skorzystać z „tarczy antykryzysowej”

Parlament pracuje obecnie nad dwoma ustawami: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a ponadto nad zmianą ustawy o systemie instytucji rozwoju – obie składają się na tzw. pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców. Projekty ustaw przewidują dla przedsiębiorców rozwiązania, mające z założenia ułatwić im funkcjonowanie w okresie epidemii koronawirusa. Rozwiązania te nie obejmą jednak wszystkich przedsiębiorców, z części wykluczeni są przedsiębiorcy zatrudniający de facto więcej niż 9 pracowników, nie działają automatycznie, a uzyskanie przewidzianych w „tarczy antykryzysowej” form wsparcia będzie trudne i wieloetapowe, wymagające sporego zaangażowania pracodawcy i umiejętności sprawnego i szybkiego poruszania się po nowych przepisach. Przepisy często też odwołują się do kategorii „przychodu”, której nie można mylić z „dochodem”. W skrócie, przychód to wszelki wpływ środków finansowych do przedsiębiorstwa, dochód zaś powstaje po odliczeniu kosztów od przychodu. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894604661054901&id=539713869877317 Projekty ustaw zakładają między innymi: Zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące – zwolnienie dotyczy tylko przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Więksi przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za swoich pracowników. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek składa się do ZUS nie później niż do 30...

Kategorie

Pozostań z nami