Strona główna Wyszukane S. Michaela Pawlik

s. Michaela Pawlik

Rozmywanie doktryny katolickiej – jezuici promują buddyzm Zen

Ojcowie Jezuici, pod patronatem Katolickiej Agencji Informacyjnej, zaprosił do Polski swojego współbrata ze Stanów Zjednoczonych, który zamierza przekonywać słuchaczy ignacjańskich uczelni, że można łączyć katolicyzm z buddyzmem. O. Robert Kennedy SJ, roshi, nauczyciel medytacji, promotor dialogu międzyreligijnego wygłosi cykl wykładów „Kiedy Bóg znika” podczas których zaprezentuje sposoby medytacji zen w zestawieniu z doktryną katolicką? Czy można łączyć te dwie przeciwległe przestrzenie? Egzorcyści coraz głośniej mówią o zgubnych skutkach takich eksperymentów międzyreligijnych. Znawcy przedmiotu przekonują, że oswajanie katolików z religiami wschodu jest próbą osłabienia doktryny i w konsekwencji rozbicia Kościoła. Czy ojcowie jezuici biorą odpowiedzialność za zamęt, jaki zostanie zasiany wśród wiernych? Siostra Michaela Pawlik OP, znawczyni filozofii Wschodu, która zanim wstąpiła do zakonu spędziła w Indiach kilkanaście lat i dogłębnie poznała język, zwyczaje i wierzenia Hindusów, przestrzega przed niebezpiecznymi operacjami ekumenicznymi na styku katolicyzmu, hinduizmu i buddyzmu. Demaskuje prawdziwe założenia religii wschodu i dowodzi, że buddyzm jest systemem religijnym, którego nie można zrównywać z chrześcijaństwem. Zwraca także uwagę, że coraz częściej mamy do czynienia z promowaniem religijnych hybryd. S. Michaela wskazuje, że zagadnienie to jest przedmiotem gruntownych analiz  o....

Wabik Orientu – o zagrożeniach “religii wschodu”

Krisznowcy manifestują miłość, przyjaźń i niby "wyższą" wiedzę o Bogu, ale to bardzo niebezpieczny i rasistowski ruch. Gdy zwerbują człowieka, manipulują nim tak, by zerwał więzy ze swoim środowiskiem i odszedł od katolicyzmu - mówi w rozmowie z Marzeną Nykiel znawczyni filozofii Wschodu, s. Michaela Pawlik OP. W wywiadzie na łamach tygodnika "Sieci" demaskuje prawdziwe intencje buddyzmu i hinduizmu. S. Michaela, zanim wstąpiła do zakonu, spędziła w Indiach ponad 13 lat, pracując tam jako pielęgniarka. Dobrze poznała język, zwyczaje i wierzenia Hindusów. Ukończyła też studia humanistyczne na Uniwersytecie w Karnatak, dlatego precyzyjnie wskazuje na przekłamania, które wdzierają się w europejską propagandę hinduizmu. Przekonanie, że dusza poprzez kolejne przejście przez ciała zwierzęce stopniowo przyjmuje coraz wyższe wcielenia ludzkie, aż osiągnie boską doskonałość w najwyższej warstwie społecznej i po śmierci przejdzie w stan kosmiczny, prowadzi do niesprawiedliwości społecznej, a nawet do rasistowskiej segregacji. Jedną warstwę ludzi traktuje się jako wcielenia zwierząt w ludzkim...

Refleksja i zaduma nad losem zakłócana przez diaboliczne praktyki

Nadchodzi miesiąc, w którym uroczyście będziemy czcić wszystkich świętych i modlić się za zmarłych, by i oni do ich grona mogli być przyjęci. Dlatego listopad jest także miesiącem refleksji i zadumy nad naszym losem po zakończeniu życia na ziemi. Niestety, ta refleksja coraz powszechniej zakłócana jest przez diaboliczne praktyki wprowadzające demoniczną atmosferę w środowiska szkolne, w formie niby-niewinnej zabawy, bez zastanowienia się nad jej skutkami. Mówiąc o skutkach beztroskiego wchodzenia w kontakt ze światem demonicznym, należy zatrzymać się na rozpowszechnianym w naszej Ojczyźnie pogańsko-satanistycznym „świętem” Halloween. Czy przebieranie się za potwory, wampiry, kościotrupy, diabły i demony czy ugodzone siekierą zwłoki ma być wyrazem rozrywki, czy nowego polskiego obyczaju? Na stronach internetowych dotyczących tego zagadnienia możemy znaleźć różne informacje. Między innymi dowiadujemy się, że nazwa „Halloween” wywodzi się ze Szkocji, gdzie zabobonne praktyki związane z pamięcią o zmarłych obchodzono w wigilię Wszystkich Świętych (ang. All Hallows), tj. 31 października. Elementy tej praktyki...

Kategorie

Pozostań z nami