Strona główna Wyszukane OKUPACJA+

OKUPACJA+

00:36:59

OKUPACJA+ staje się faktem

O szczegółach podpisanej 15.08.2020r. polsko-amerykańskiej umowy wojskowej opowiada Jacek Hoga Prezes Fundacji Ad Arma, a szczegóły są porażające. Jeżeli ktoś jest zaintetesowany tekstem umowy to powinien sięgnąć do druku sejmowego nr 573. Rząd wbrew Konstytucji ODDAŁ część polskiego terytorium obcemu państwu pozbawiając się jakiejkolwiek nad tymi miejscami kontroli. Jednocześnie ponosząc wszelkie konsekwencje finansowe obecności obcych wojsk i zwalniając je ze wszelkich obowiązujących w Polsce podatków i ceł (np. zakup paliwa dokonany przez amerykańskich żołnierzy na polskiej stacji paliwowej jest zwolniony z akcyzy i podatku VAT, import towarów jest zwolniony z cła, akcyzy i VAT). Żołnierze amerykańscy na służbie są wyjęci spod działania polskiego prawa, a wszyscy Amerykanie (wojskowi i cywile) mają prawo do posiadania broni. Polska armia i administracja ma obowiązki służebne wobec Amerykanów polegające na zapewnieniu nieodpłatnych przewozów, udostępnieniu dróg, torowisk, korytarzy powietrznych i szlaków wodnych oraz poligonów dla przemieszczających się oddziałów amerykańskich, dostarczanie nieodpłatnie mediów i odbioru śmieci,...
00:43:39

O czym się nie mówi, jak się mówi o ustawie “piątka dla zwierząt”

Z wielkim zainteresowaniem śledziłem rozwój sytuacji związanej z kryzysem w Zjednoczonej Prawicy. Moje zainteresowanie wynikało z faktu, że nie mogłem oprzeć się wrażeniu iż całe zamieszanie jest tylko medialną przykrywką dla dwóch ustaw, które zostały przepchnięte przez Sejm w czasie 17 posiedzenia w dniach 16-17.09.2020r. Ustaw, które z powodu ich zawartości były bardzo niewygodne dla PiS i rządu. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druk sejmowy nr 573), a druga ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 572). Przestrzeń medialna została wypełniona dyskusją o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy, który ostatecznie zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, czyli utrzymaniu koalicji w całości, a tymczasem dwie wspomniane ustawy przeleciały przez Sejm praktycznie niezauważone. O pierwszej bardzo ogólnikowo wspomniano tu i ówdzie, natomiast nad drugą zapadła grobowa cisza. Tymczasem Grzegorz...

Kategorie

Pozostań z nami