Strona główna Wyszukane Książka "Ukrywana chwalebna historia Polski"

książka "Ukrywana chwalebna historia Polski"

Czasy pierwszych Piastów – cz.6 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o naszych ustnych tradycjach, w jednym są one zawsze zgodne, dynastia Piastów zdobyła władzę w drodze zamachu stanu, usuwając ostatniego Popielidę z tronu. Nad szczegółami można zawsze dywagować, np. że imię Piast oznaczało najprawdopodobniej jednego z najwyższych dostojników dworskich, wychowawcę dzieci monarchy. Podobnie we Francji Karol Młot był majordomusem ostatniego króla z dynastii Merowingów, którego zupełnie zresztą zasadnie usunął i sam został w jego miejsce królem. Zrozumienie historii średniowiecza wymaga, byśmy pamiętali, jak zmienne i niepewne były to czasy. Ludzie żyli wielokrotnie krócej, panujący potrafili się zmieniać co kilka lat. Jedna czy dwie przegrane bitwy mogły zadecydować o unicestwieniu silnego państwa. Wszystko dopiero się kształtowało, a w stosunkach międzyludzkich i szczególnie międzypaństwowych panowała daleko posunięta amoralność. Napadać i rabować było normą wielu ludów. W takich czasach posiadanie na tronie durnia, idioty lub władcy pilnującego bardziej swojego prywatnego interesu kosztem własnego państwa stanowiło śmiertelne zagrożenie. Współcześni rozumieli...

Geneza państwa – cz.5 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

Historia Polski, jakiej nas uczono operuje schematem następującym. Było sobie opole. Słowo to oznaczało osadę słowiańską: kilka-kilkanaście domów plus budynki gospodarcze, najczęściej przy brzegu jakiejś rzeki, wokół rozległa polana wykarczowana w puszczy, a na niej uprawne pola. Słowa: opole, polanie – na oznaczenie takiego charakteru osadnictwa – występują w identycznym charakterze i w Polsce, i na Ukrainie, i na Białorusi. Takie opola zamieszkiwali ludzie połączeni więzami rodzinnymi. Wraz z sąsiedzkimi opolami łączyli się w rody – podstawą więzi nadal było pokrewieństwo. Zaś te tworzyły plemiona, w których najwyższą władzą był wiec rodów. Plemię na wiecu mogło wybrać np. naczelnika wojennego (księcia plemiennego), podejmować decyzje o budowie grodów itp. Grodem musiał ktoś zarządzać, tak więc spośród zarządców grodów wywodzi się pierwsza arystokracja plemienna. Geograf Bawarski (anonimowy pisarz niemiecki, który w roku 845 sporządził w Ratyzbonie wykaz plemion zachodniosłowiańskich wraz z liczbą posiadanych przez nich grodów; spis przeznaczony był  Ludwika Niemca, wnuka Karola...

Czasy prasłowiańskie – wędrówka Czecha i Lecha – cz.4 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

Spróbujmy sobie wyobrazić działanie okręgu produkcji żelaza w Górach Świętokrzyskich, który wytwarzał wysokiej jakości produkty, w tym broń, już w II wieku naszej ery. W jednej lokalizacji pracuje pracuje 1000 - 1200 pieców dymarkowych. Nie była to łatwa praca. Każdy piec musiało obsługiwać przynajmniej dwóch ludzi. Piec trzeba było zbudować, rozpalić, podtrzymywać ogień i zapewnić przez dłuższy czas w miarę jednakowe warunki pracy urządzenia (umożliwia to uzyskanie najlepszej jakości żelaza), następnie po zakończeniu wypalania rudy piec należy rozebrać i wydobyć łupek surówki. Dla zapewniania obsługi pieców musiało pracować około 2 tysięcy ludzi. Wiele pieców było zbudowanych tak przemyślnie, że budziło podziw XX. wiecznych inżynierów zapoznawanych z ich konstrukcją. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza system tuneli powietrznych doprowadzających tlen do paleniska i wykorzystujących siłę wiejących w okolicy wiatrów. Potem wytopiony w dymarkach łupek obrabiano w warsztatach kowalskich poprzez wielokrotne prażenie i kucie, wyrabiając broń i narzędzia. Dla zapewniania stabilnej produkcji w...

Czasy prasłowiańskie – okres wędrówki ludów – cz.3 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

Dochodzimy do spraw arcyważnych i arcyciekawych. Ludy słowiańskie to najliczniejsza grupa językowa w Europie. Nie mniej ich pochodzenie jest do dziś dnia niesłychaną zagadką. Ożywiona dyskusja skąd właściwie wzięli się Słowianie trwa od roku 1745, kiedy to austriacki historyk Johann Christoph Jordan opublikował w Wiedniu rozprawę: „De originibus Slavicis” (O pochodzeniu Słowian). W zasadzie językoznawcy zgadzają się co do jednego, liczne języki słowiańskie powstały wskutek rozpadu jednego pierwotnego języka prasłowiańskiego. Większość badaczy jest zdania, że ta pierwotna mowa słowiańska istniała około 1500 lat p.n.e. Jest też pogląd, że jednolity język prasłowiański był jeszcze w użyciu około 500 roku n.e. Jednolity język oznaczał też jednolitą siedzibę i stały kontakt, czyli kolebkę Prasłowian. Nota bene, języki słowiańskie odznaczają się niezwykłym bogactwem słów i określeń. Po angielsku można powiedzieć: small, smaller, the smallest – lub – little, czy very little. Po polsku nie tylko mały, mniejszy i najmniejszy ale i malutki, maleńki, malusieńki,...

Czasy prasłowiańskie – zagadki przeszłości – cz.2 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

W roku 966, słynnym roku Chrztu Polski, państwo polskie pojawia się w historii Europy dosłownie jakby znikąd. Jak na ówczesne standardy jest bardzo rozległe, wyjątkowo silne i dobrze zorganizowane. W zapisach niemieckiej Kroniki Thietmara można wyczuć powiew zaniepokojenia, żeby nie mówić o lęku. Oto zawarty w kronice opis bitwy pod Cedynią. „Tymczasem dostojny margrabia Hodo (margrabia saskiej Marchii Wschodniej, wspomagany zresztą przez innego margrabiego, Zygfryda von Walbeck), zebrawszy wojsko, napadł na Mieszka... W dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca 972 roku) starli się (Hodo i Zygfryd) z Mieszkiem... w miejscowości zwanej Cidini Mieszko i brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy, z wyjątkiem wspomnianych grafów...” Władca Polski, zwany Niedźwiedziem I (współcześnie znamy go pod imieniem Mieszko I) miał do dyspozycji gotowe do walki na każde swoje skinienie trzy tysiące doskonałej ciężkozbrojnej jazdy i dziesięć tysięcy doborowej piechoty. W skład tej piechoty wchodziły oddziały łuczników, które bardzo się...

Budowniczowie – cz.1 cyklu “Ukrywana chwalebna historia Polski”

Niniejszym chcielibyśmy rozpocząć cykl publikacji opowiadających o pierwszym zapomnianym, lub świadomie przemilczanym, tysiącu lat w historii Polski. Historia ta przygotowywana została w oparciu o tom I książki “Niezwykła i nieznana historia Polski” autorstwa Stefana Czesława Andersa zatytułowany “Zapomniany pierwszy tysiąc lat”. Odsłaniamy ukrytą prawdę o naszej przeszłości. Prawdę tak niewygodną, że obawiają się jej wszyscy, a szczególnie okupujący Polskę, jeszcze nie zbrojnie, ale ekonomicznie, nasi wrogowie. Lektura ta pozwoli poczuć nam Polakom dumę narodową i będzie odtrutką na sączoną w nasze umysły truciznę, która przez szkalowanie, ogłupianie i wyśmiewania ma zabić w Polakach poczucie godności i wartości. Przejdźmy do pasjonującej przygody i zapoznajmy się z naszą ukrywaną chwalebną przeszłością, naszymi wielkimi osiągnięciami i naszą kulturą. Oto pierwszy artykuł. Czasy prasłowiańskie - lud budowniczych. Najdawniejsze dzieje Polski są pełne zagadek oraz najwyższej klasy niespodzianek. Czy pamiętacie Państwo gród Biskupin? Ciekawa historia. Namacalny i niezwykły ślad naszej przeszłości. Biskupin został zbudowany około 730 roku p.n.e. (datę ustalono...

Kategorie

Pozostań z nami