Strona główna Wyszukane Broń

Broń

Sztuka krzyżowa- odkryte dziedzictwo naszych przodków

„Ja jestem pan Kowalski, a to jest pani Kowalska” – mawiał Roch Kowalski, sympatyczny bohater „Potopu” Sienkiewicza, bijąc się po szabli. Polak i szabla to była jedność. Chyba nie ma nikogo, kto nie słyszałby o samurajach i ich niezwykle groźnej broni słynnych samurajskich mieczach. Japończycy do dziś kultywują produkcję tej broni i uczą na całym świecie kenjutsu, czyli szermierki samurajskim mieczem. Dzięki tym wysiłkom w powszechnej świadomości zrodził się mit niepokonanych wojowników, a samurajski miecz (katana) stał się wzorem doskonałości broni szermierczej. My Polacy mamy skarb kultury narodowej, o którym prawie nic nie wiemy. Zapraszamy do lektury artykułu przybliżającego nieco naszą narodową broń- szablę oraz polską sztukę szermierczą zwaną sztuką krzyżową. Praktycznie każdy czytał sienkiewiczowskie opisy licznych przewag polskich szermierzy w walkach na naszą narodową broń, jaką przez wieki była szabla. Panuje głębokie przekonanie o istnieniu staropolskiego stylu walki na szable, który aż do XIX stulecia miał być uprawiany i rozwijany...

Nowy model karabinu polskiej produkcji MSBS

MSBS jest dziełem konstruktorów z radomskiej Fabryki Broni. Karabin jest wyjątkowo praktyczny gdyż łączy w sobie zarówno broń długą, użyteczną w terenie otwartym, jak i lepszą w terenie zurbanizowanym- broń krótką. Jest to możliwe dzięki temu, iż MSBS składa się z kilku części, co pozwala modyfikować go w zależności od potrzeb. Model broni, który powstał w Radomiu, został już zastrzeżony i opatentowany. Zostawił on daleko w tyle konkurencję pracującą nad podobnymi modelami karabinów modułowych na całym świecie. Masowa produkcja nowej broni ma się rozpocząć już w przyszłym roku. https://www.youtube.com/watch?v=a0XMo9kQLCo Polska należy do jednego z tych europejskich krajów, w którym liczba pozwoleń na broń wynosi ok. 4,1 na 1000 mieszkańców (w Niemczech np. 40, a w Czechach – 30,3). Nie lepiej jest, gdy przytoczymy liczby dotyczące jednostek broni na polskich obywateli. Jednak same liczby to nie wszystko i być może jeszcze o niczym nie muszą świadczyć. Myślę, że kuleje coś znacznie ważniejszego: świadomość. Coś, co niestety wynieśliśmy z...

Kategorie

Pozostań z nami