czwartek, 18 lipca, 2024

Protest w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Share

Specjaliści od inżynierii społecznej nie zrezygnowali i prawdopodobnie nie zrezygnują z genderowych manipulacji. Jeżeli nie zachowamy czujności możemy obudzić się w bardzo dziwnym świecie kompletnie zmanipulowanym przez lewactwo i lobby LGBT. Celem tych działań jest zniszczenie rodziny i naturalnych więzi wytworzonych w tej najmniejszej komórce społecznej. Już sam tytuł konwencji pokazuje, że celem jej ingerencji jest rodzina. Proszę zwrócić uwagę „… zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, jasno widać, że dom jest tu określony jako miejsce gdzie kobiety, dzieci i młodzież doświadczają głównie przemocy ze strony … kogo? mężczyzn?, ojców?, rodziny jako struktury społecznej? Pojawia się pytanie komu na tym zależy i dlaczego do tego się dąży?

Więcej na ten temat można dowiedzieć się tu: https://www.eprudnik.pl/gender-puszka-pandory-tajnych-sluzb/

Poniżej prośba o podpisanie petycji w sprawie odrzucenia przez Sejm bardzo niebezpiecznego dokumentu. Oczywiście w Polsce wspaniale działający przemysł przykrywkowy odwraca uwagę społeczeństwa od spraw ważnych i mających wpływ na jego przyszłość. Wystarczy jednak tylko trochę poszukać w internecie, bo w telewizji na pewno nikt o tym mówić nie będzie, aby dowiedzieć się więcej na temat, patrz: http://wpolityce.pl/wydarzenia/64127-stanowcze-nie-dla-ratyfikacji-konwencji-rady-europy-w-sprawie-przemocy-wobec-kobiet-szkodliwej-konwencji-trzeba-sie-sprzeciwiac

Szanowni Państwo,

Czy pamiętają Państwo film „Seksmisja”? Już wkrótce może stać się rzeczywistością w wersji genderowej. To już nie żarty…. Polski rząd wraz z lewicą intensywnie zabiega o ratyfikację ideologicznej Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Mamy kilka dni, aby zadziałać. Większość Polaków myśli normalnie i nie godzi się na rozwiązania, jakie zawiera Konwencja. Zazwyczaj jednak większości z nas nie słychać… Internetowa platforma CitizenGO powstała po to, aby osoby, które obronę życia, rodziny i wolności traktują poważnie, mogły działać. Dlatego kolejny raz proponuję Państwu i proszę o wspólne działanie w tej ważnej dla całej Polski, dla nas i przyszłych pokoleń, sprawie!

Prawnicy Centrum Prawnego Ordo Iuris dogłębnie przeanalizowali Konwencję i przygotowali precyzyjną petycję z prośbą o jej nieratyfikowanie: http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy.

Dlaczego Konwencja jest groźna? Pod tą pozytywnie brzmiącą nazwą kryje się dokument, wyraźnie inspirowany marksizmem i radykalnym feminizmem, w którym Rzeczpospolita zobowiązuje się do uprawiania inżynierii społecznej oraz wykorzeniania tradycji i kontrolowania rodziny. Jedynym określeniem, jakiego konwencja używa dla określenia płci jest słowo „GENDER”.

Zagrożone jest również prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 14 Konwencji zobowiązuje Polskę do uwzględniania w treściach edukacyjnych materiałów na temat niestereotypowych ról płciowych (czyli m.in. związków homoseksualnych).

Co ważne, rozwiązania konwencyjne są sprzeczne z art. 25 ust. 2 Konstytucji, który deklaruje bezstronność światopoglądową Państwa. Ordo Iuris podkreśla, że „rodowód Konwencji jest ideologicznie marksistowski i stanowi źródło kolejnych zastrzeżeń natury konstytucyjnej, zważywszy na wyraźną dezaprobatę z jaką art. 13 Konstytucji odnosi się do ideologii komunistycznej.

Ponadto, „fundamentalny system aksjologiczny zawarty w Konwencji jest nie do pogodzenia z polskim porządkiem konstytucyjnym. Konstytucja w swej preambule podkreśla łączność z tradycjami I i II Rzeczypospolitej, wyraża wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie, co znajduje swój konkretny wyraz m.in. w gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W przeciwieństwie do tego, Konwencja uznaje zakorzeniony w tradycji ład społeczny za strukturalne źródło opresji względem kobiet, przyczynę historycznie ukształtowanych, nierównych relacji władzy między kobietami i mężczyznami. Narracja towarzysząca deklarowanej w preambule idei odwiecznej walki płci wskazuje jako instytucjonalnego wroga kobiet chrześcijaństwo i Kościół.”

W Konwencji nie ma nowych instrumentów pozwalających na walkę z przemocą – wszystkie te rozwiązania są już obecne w prawie polskim! Konwencja utrzymuje, że przemoc wobec kobiet wynika z historycznie ukształtowanych struktur społecznych. Aby pozbyć się przemocy należy więc wyeliminować wszelkie zróżnicowanie ról męskich i kobiecych w społeczeństwie. Już wkrótce może się okazać, że rodzina i małżeństwo zostaną zakwalifikowane jako źródła przemocy wobec kobiet!

Poprośmy o niewprowadzanie skrajnie ideologicznych zapisów do polskiego prawa. Zachęćmy do podpisania się pod petycją przyjaciół i znajomych!

http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy

 

 

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości