7 C
Nowy Jork

O dobrej spowiedzi (mp3), rachunek sumienia

Published:

Grzechy wobec ciała

– nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie
– zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek
– zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków
– nadużywać napojów i pokarmów
– niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w zależności od aury
– uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg , uzależnienie, wchodzić w stosunki homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie

Zła ambicja

– dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych
– całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia
– popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki
– widzieć swą pracę tylko od strony zarobku
– dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się
– przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet
– stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu

Pycha i próżność

– wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy, zamożności, swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu i ludziom
– uważać się za właściciela, a nie „włodarza” dóbr, które mają przez nas służyć bliźnim
– mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych
– separować się od innych w poczuciu własnej wyższości
– wszędzie podkreślać swoje „ja”, lekceważyć co mówią inni
– być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej- zbyt łatwo się obrażać
– przesadnie sie stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości, budzić niesmak u bliźnich, szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków
– ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie

Brak umiaru

– przesadnie troszczyć się o zdrowie
– nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem, gadulstwem i narzucać swoje nastroje innym
– robić z siebie „ofiarę losu”
– ulegać depresjom, załamaniom- po stratach i niepowodzeniach, czynić za nie odpowiedzialnym Boga i ludzi, nie widzieć w tym stron pozytywnych
– uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm

Nieład życia

– nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych zobowiązań ze swymi możliwościami czasowymi
– nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów moralnych i zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji
– być „roztrzepanym”, tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie
– bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze
– podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego przemyślenia lub modlitwy

GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

– pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta – a nie widzieć w nim Mistycznego Ciała Chrystusa
– utożsamiać Kościół z duchowieństwem
– opuszczać w niedzielę i święta Mszę św. bez powodu lub z powodu małej niedogodności
– ograniczać się do uczestniczenia we Mszy tylko w niedzielę, pomimo łatwości uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia
– zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy
– nie brać czynnego udziału we Mszy
– zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakram. Eucharystii, a w razie potrzeby od Sakram. Pokuty
– przyjmować sakramenty świętokradzko( nie wypełniając warunków)
– potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności
– uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej
– posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia , że „wszystkie religie są sobie równe”
– chrześcijan niekatolików uważać za wrogów
– ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać mu władzy nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności
– nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła
– głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką
– krytykować duchowieństwo
– nie dotrzymywać wierności wierze i odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie
– unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła, uważać to za rzecz wstydliwą, „nietaktowną”
– być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu nauczania religii dzieci i młodzieży
– przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży
– kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii – wolny czas niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol
– podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć z okazji Chrztu dziecka, I Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp
– nie szanować świąt kościelnych
– nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych zabaw
– nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub okresami roku liturgicznego
– nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła
– być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich
– nie modlić się za papieża i duchowieństwo
– zapierać się przynależności do Kościoła Katolickiego.

osuch.sj.deon.pl/2013/01/31/wybrane-przestrzenie-zagrozen-duchowych-i-rachunek-sumienia

Related articles

Recent articles

spot_img