7,7 C
Nowy Jork

O dobrej spowiedzi (mp3), rachunek sumienia

Published:

Miłość rodziców względem dzieci

– budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych
– nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu
– nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka
– ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych
– nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego przykładu
– nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi
– nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie
– przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci
– nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa
– urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych
– pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu
– zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych
– być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie
– nie szanować indywidualnej osobowości dziecka
– w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości
– nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość Boga i człowieka
– wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych upodobań i ambicji
– zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa
– dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka
– nie modlić się za swoje dzieci

Miłość dzieci względem rodziców

– nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem
– nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach
– nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp
– wstydzić się swoich rodziców
– szargać opinię rodziny
– opowiadać o wadach rodziców
– zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny
– zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców
– nie modlić się za rodziców żywych i umarłych

Prawo do własności

– przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną
– korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu
– niszczyć własność społeczną lub prywatną
– przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi
– uprawiać nieuczciwość i oszustwo
– nieuczciwie i niesolidnie pracować
– przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie
– zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą
– nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności
– nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych
– domagać się łapówek, przyjmować łapówki
– zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom
– nie ubezpieczać swoich pracowników
– „robić pieniądze” bez pracy
– zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, „zapominać” o ich oddawaniu

Prawo do prawdy i wolności

– kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować
– fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać
– milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości
– podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem
– łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spowiedzi
– zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją
– trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem
– nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych
– ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych
– udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych
– zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych

Życie i zdrowie

– stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub nienarodzonego
– uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas
– popierać przerywanie ciąży
– pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny
– narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS
– zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy
– prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością
– narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni

GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE

Małoduszność
– nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając- nie realizować go
– nie brać pod uwagę życia wiecznego
– nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku, piękna
– nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów
– nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania, planu Bożego wobec siebie
– nie dokształcać się zawodowo
– godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej
– uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu
– nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki
– źle gospodarować czasem – marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę itp
– usprawiedliwiać swój zastój i grzechy „koniecznością życiową”, „takimi czasami”, „obecną sytuacją” itp

Related articles

Recent articles

spot_img