1,9 C
Nowy Jork

O dobrej spowiedzi (mp3), rachunek sumienia

Published:

Czcigodni Księża, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,
nie tylko w czasie przedświątecznym pożyteczne jest przypomnienie elementarnych kwestii dotyczących spowiedzi. Cykl ośmiu audycji o spowiedzi będzie dla nas użyteczną pomocą, aby owocnie przystępować do tego Sakramentu. Z wiarą, pokorą, szczerością i ufnością klękajmy u kratek konfesjonału!
Owocnego Wielkiego Tygodnia!
ks. Jacek Bałemba SDB

Accipite Spiritum Sanctum.
Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis;
quorum retinueritis, retenta sunt.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23)

cz.1 Kilka kwestii wstępnych:

cz.2 Celebracja Sakramentu Pokuty:

cz.3 Rachunek sumienia

cz.4 Żal za grzechy

cz.5 Mocne postanowienie poprawy

cz.6 Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź

cz.7 Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

cz.8 Jeszcze kilka kwestii: w przygotowaniu

ks. Jacek Bałemba SDB

źródło: http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/03/23/o-dobrej-spowiedzi-audio/

Rachunek sumienia

GRZECHY WOBEC BOGA

– traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne
– tworzyć „własny” obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła – nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar
– nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu
– przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych
– nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne
– znieważać Najświętszy Sakrament
– nie modlić się
– modlić się w pośpiechu, niedbale
– nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu
– nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu
– nie czytać Pisma Świętego
– bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach religii
– nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną
– zapierać się wiary w Boga

Related articles

Recent articles

spot_img
eprudnik.pl