O dobrej spowiedzi (mp3), rachunek sumienia

Czcigodni Księża, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,
nie tylko w czasie przedświątecznym pożyteczne jest przypomnienie elementarnych kwestii dotyczących spowiedzi. Cykl ośmiu audycji o spowiedzi będzie dla nas użyteczną pomocą, aby owocnie przystępować do tego Sakramentu. Z wiarą, pokorą, szczerością i ufnością klękajmy u kratek konfesjonału!
Owocnego Wielkiego Tygodnia!
ks. Jacek Bałemba SDB

Accipite Spiritum Sanctum.
Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis;
quorum retinueritis, retenta sunt.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23)

cz.1 Kilka kwestii wstępnych:

cz.2 Celebracja Sakramentu Pokuty:

cz.3 Rachunek sumienia

cz.4 Żal za grzechy

cz.5 Mocne postanowienie poprawy

cz.6 Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź

cz.7 Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

cz.8 Jeszcze kilka kwestii: w przygotowaniu

ks. Jacek Bałemba SDB

źródło: http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/03/23/o-dobrej-spowiedzi-audio/

Rachunek sumienia

GRZECHY WOBEC BOGA

– traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne
– tworzyć „własny” obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła – nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar
– nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu
– przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych
– nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne
– znieważać Najświętszy Sakrament
– nie modlić się
– modlić się w pośpiechu, niedbale
– nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu
– nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu
– nie czytać Pisma Świętego
– bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach religii
– nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną
– zapierać się wiary w Boga

Avatar
Redakcjahttps://www.eprudnik.pl
Co jest na eprudnik.pl? Lepiej by było zapytać, czego tu nie ma? Sama część portalu z artykułami społeczno-religijnymi zawiera kilkaset pozycji. Poczytnych pozycji, które sprawiają, że eprudnik.pl jest znany nie tylko w Prudniku. Tak, Prudnik to nasze lokalne środowisko, w którym żyjemy i aktywnie działamy. Praca zawodowa? Obraca się wokół technologii informatycznych, internetu i bezpieczeństwa danych. Więc co tu jest? Sprawdźmy razem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!