Modlitwy do św. Michała Archanioła

MODLITWA PORANNA

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy,
abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na
działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością
Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 25 X 1994 r., nr 2352/K/94).

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale
Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą
dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi
dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża
i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego
nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź
moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub
uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym,
które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy
i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE