poniedziałek, 20 maja, 2024

Marcin Luter – niewygodne fakty z życia reformatora

Share

Warto przeczytać fragment kazania, zachęcam do odsłuchania całości, księdza Jana Pęzioł egzorcysty Archidiecezji Lubelskiej wygłoszonego w lipcu 2011 roku. Ksiądz Pęzioł porusza w nim kilka spraw dotyczących powiązań miedzy islamem, a judaizmem oraz początków ruchu protestanckiego w Europie. Poniżej dosłownie przytoczona wypowiedź księdza Jana. Fragment można odsłuchać od 13:50 czasu nagrania.

„Religię islamu, którą stworzyli żydzi w VI wieku, tak mi na własne usta powiedział Żyd zakonnik karmelita ojciec Daniel w Jerozolimie. A jeśli on to mówi, a to był bardzo inteligentny człowiek, to wiedział co mówi. Dlatego cały islam też nie może pojąć uniżenia się Pana Boga. Przyjął tylko to co mu ze swojej religii dali żydzi- nie jedzą krwi, obrzezanie, inne przepisy Starego Testamentu, judaizmu. Nie uznają Trójcy Świętej.

To popatrzmy jak nas Pan Bóg ukochał, że przyjął taką postawę przyszedłszy na ziemię. Tak poprawił to co zepsuł ten nieprzyjaciel, który przyszedł i posiał kąkol ale jak z wczorajszego doświadczenia (tu mowa o egzorcyźmie omawianym wcześniej w kazaniu) widzimy on wcale nie zrezygnował on dalej uważa, że jemu się chwała należy. I on dalej uważa, że swoje królestwo zbuduje. I dlatego posługuje się ludźmi od początku. Najpierw posłużył się Ewą i tak będzie do końca świata.

Od 11 czerwca, przepraszam, lipca przez 5 dni mieliśmy spotkanie egzorcystów z całej Europy na Jasnej Górze. Tam było nas około 300 osób, troszkę może więcej. Wśród głoszących referaty była pani profesor, Niemka, starsza pani. Tam między innymi jej rodak ksiądz Niemiec wymienił jej pochodzenie jakieś tam wysokie pochodzenie bo u nich to się jeszcze liczy ale to nie ważne. Dała nam wykład jak wielkie kłamstwo zaczął Luter i ono dalej się rozszerza i rośnie jak kąkol w pszenicy. Ona dopiero nam tam powiedziała pewne szczegóły z życia Lutra. Niby studiowałem historię i nigdy tego nie wiedziałem. Sądziłem, że Luter wstąpił do zakonu jak każdy normalny jak wstępuje. To było nie tak. On studiował prawo, bo ona szczegóły z tamtych dokumentów zna, bo jest Niemką, jako świecki człowiek, jako świecki student. Mieszkał tam w jakimś domu i z gosposią tego domu miał dwoje dzieci. Jakbyśmy dziś powiedzieli nieślubnych, więc pod wielkim znakiem była by tego faktu jego moralność. W międzyczasie zamordował dwóch ludzi, zabił. Groziło mu oczywiście od razu kara śmierci. I on uciekł w mury klasztoru, bo w klasztorach był azyl. Władze państwowe nie mogły przekroczyć klauzury. Tam był nieosiągalny dla prawa państwowego. On tam siedział z musu. I ona przytacza jego listy. I opisuje w tych listach do swoich znajomych jak on się męczy za tymi murami w klasztorze, jak to nie jest dla niego środowisko ale mówi muszę to przecierpieć bo w ten sposób chronię moją głowę, którą by odcięto gdybym wychylił się poza mury. I ona mówi, ten człowiek tak wewnętrzne skręcony stworzył teologię dopasowaną do własnego życiorysu. Sądzę, że tak sobie sumienie chciał uspokoić. I w tej swojej teologii powiedział tak Pan Bóg stworzył dobro i zło. Zło było w Chrystusie dlatego Go Ojciec skazał na śmierć na krzyżu. A przykazania dał po to aby nas zawstydzać i męczyć. I powiedział człowiek kształtuje siebie, łaska nas nie dotyka, nie zmienia. Wszystko od nas zależy, ode mnie. Jak bardzo musiał być odcięty od Pana Boga, że takie głupstwa mu szatan podyktował, zaciemnił mu umysł, tam nie było światła Ducha Świętego nic. I dlatego w swojej religii, którą stworzył, prawda, odrzucił wszystkie sakramenty, kapłaństwo, Mszę Św., zostawił tylko chrzest, no bo coś trzeba było. I ona dalej nam w tym referacie pokazuje jak potem następcy jego rozwijają jego myśli, jego idee- Hegel, Feuerbach, Nietzsche, Rahner wielki niby współczesny prawie teolog niemiecki. I dalej pogłębiają te kłamstwa. I praktycznie ich przemyślenia w życie wcielili, zastosowali, dwóch ludzi- Hitler i Stalin. Hitler przez Nitchego i Feuerbacha, Stalin przez Engelsa i Marksa, bo to jest ta sama droga, ta sama właśnie, ci sami ludzie. Patrzcie jak człowiek podkuszony przez złego ducha daje ideę, a potem ona spełniona tworzy największe fabryki śmierci na świecie, czy milionami pod ścianką każe rozstrzelać ludzi jak Hitler, jak, jak Stalin. Dopiero mi ona otworzyła oczy, to był bardzo mądry i potrzebny referat. Wielu tych rzeczy przecież ja do dzisiaj nie znałem. Dzielę się z Wami, żeby na tle tego cośmy słyszeli w Ewangelii, zobaczyć jak ten kąkol rośnie. Pamiętajmy to my jesteśmy pszenicą przez chrzest, przez spowiedź, przez Komunię Świętą, przez sakramenta święte. (…) Dzielmy się tym majątkiem, naszą wiarą z ludźmi, żeby byli Bożą pszenicą, żeby nie dali w sercach posiać kąkolu. Zwłaszcza strzeżmy dzieci i młodzież bo ich się bardzo chojnie dziś sieje kąkolem, zwłaszcza w masmediach ale i w szkole.”

Postanowiłem sprawdzić informacje, którymi dzieli się ksiądz Pęzioł.

Islam, a Judaizm – Kim zatem byli „pierwsi muzułmanie”? – według wielu historyków religii byli nimi adepci jednej z herezji judeo-chrześcijańskich, które pojawiły się po śmierci Chrystusa – wraz z narodzeniem się Kościoła – w łonie ugrupowania „ebionitów”-  Pochodzenie islamu, prawdziwa tożsamość muzułmanów

Nieślubne dzieci Marcina Lutra – tej informacji nie udało mi się potwierdzić, szukałem w źródłach polskojęzycznych i anglojęzycznych.

Marcin Luter i morderstwo – trafiłem na pewien ślad, książkę „Marcina Lutra droga do klasztoru” niemieckiego autora protestanckiego wyznania Dietricha Emme, twierdzi on, że biografię Lutra wybielono i usunięto wiele skandalicznych faktów.
Tu ciekawy fragment wypowiedzi autora- „Najstarsi protestanccy biografowie Lutra Mathesius, Melanchton i Selnecker są jednak zdania, że ów przyjaciel Lutra został zabity w pojedynku i że prawie w tym samym czasie Lutra przeraziła gwałtowna burza. Jakkolwiek się rzeczy miały, sam Luter w swoich listach (De Wette II, 101) wyjaśnia, że złożył śluby zakonne pod przymusem i pod presją.

Czyżby Luter wstąpił do klasztoru lub też został do niego skierowany, ponieważ zabił w pojedynku towarzysza studiów? Pytanie to nie dawało mi odtąd spokoju. W przeciągu kilku następnych lat pozbierałem wszelkie dostępne materiały, które mogły mi dopomóc w rozwiązaniu zagadki.”

Prawo azylu – faktycznie w Europie obowiązywało prawo azylu w murach klasztornych lub kościelnych i często z niego korzystano, więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu „Lewicowe praktyki prawicy”.

Ksiądz Pędzioł w kazaniu opowiada więc o faktycznych wydarzeniach, które ze względu na ich niewygodny charakter są często pomijane. Jedynie sprawa nieślubnych dzieci Marcina Lutra nie została potwierdzona, jednak nie możemy wykluczyć, że prowadząca wykład pani profesor, o której opowiadał ksiądz Jan, dysponowała odpowiednimi źródłami dokumentującymi ten fakt.

W wydanej niedawno książce zatytułowanej „Dlaczego powinniśmy zostać katolikami?” jej autor niemiecki pastor ewangelicki Andreas Theurer napisał: „Brak jedności wśród chrześcijan to skandal!” i niedługo potem sam przeszedł z żoną na katolicyzm.

Czy chrześcijanin powinien być katolikiem, czy raczej protestantem?
Czy warto zmieniać wiarę, by podporządkować się kapłanom i werdyktom papieży?
Czy warto przechodzić na katolicyzm, zamiast śmiało iść „do przodu”, błogosławić związki homoseksualne, wspierać kapłaństwo kobiet itd., jak to protestantom się zdarza?

Andreas Theurer rozważa liczne za i przeciw.
Od czasu Soboru Watykańskiego II obserwuje się w wielu krajach przechodzenie protestantów na katolicyzm. Zrobił tak np. w 2007 roku b. premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, idąc w ślady swej żony Cherie. Niewiele miesięcy temu (w połowie marca 2014) uczynił to szwedzki pastor Ulf Ekman z Uppsali: „Zobaczyliśmy wielką miłość do Jezusa i zdrową teologię, opartą na Biblii i klasycznym dogmacie. Zetknęliśmy się z etyczną i moralną siłą (…) i uwagą dla biednych i słabych. Zobaczyliśmy żywą wiarę milionów katolików” – tłumaczył Ekman. Niektórzy stają się nawet błogosławionymi Kościoła, jak w 2012 roku John Henry Newman, konwertyta z anglikanizmu.
Protestanci jako powody odwrócenia się od Kościoła Katolickiego wymieniali m.in. dogmat o nieomylności papieża, kult Maryi i świętych, przekonani też byli że do zbawienia wystarczy sama wiara, niepotrzebne są dobre uczynki. To ostanie autor książki nazywa pomysłem Lutra, który tu i ówdzie dodawał do tekstu Biblii słówko „tylko”. Theurer, kompetentny teolog, po kolei rozprawia się z tymi zastrzeżeniami, pokazując, że w gruncie rzeczy teologia protestancka opiera się na błędzie. Wyjaśnia, co naprawdę mówi Pismo Święte i w co naprawdę wierzą katolicy.

Inspiracją do napisania artykułu była informacja – http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/09/24/ks-egzorcysta-jan-peziol-ujawnia-cala-prawde-o-lutrze-zydach-muzulmanach/ oraz artykuł Teresy Bochwic pt. „Dlaczego pastor zostaje katolikiem” w numerze 8-14 września 2014 r. pisma „WSieci”, s. 72.

Polecamy również książkę „DLACZEGO POWINNIŚMY ZOSTAĆ KATOLIKAMI” Andreasa Theurera.

Czytaj więcej

Komentarze

 1. Jako Katolik poszukujący prawdy, amator teolog. Muszę z ciężkim sercem wyznać że… słuchając wykładów różnych Protestantów (Ewangelikow, Zielonoswiatkowcow) zawsze się spotkałem z większą lub mniejszą krytyką KK często kończąca się słowami „I pamiętajcie pod żadnym względem nie módlcie się do Maryi”. Kim jest jest dla Protestantów NMP? Zwykłą kobietą? Czy Syn Boży narodził się z jakiejś niewiasty? NIE. To o tej Niewiescie mówi do węża po grzechu pierwszych rodziców „Wprowadzam nieprzyjazn między ciebie (lucyfera) I niewiaste (jaką niewiaste?), pomiędzy potomstwo twoje (wszyscy należący do szatana) a potomstwo jej (Niewiasty – jej syna Jezusa i wszystkich należących do Niego) Jeśli Protestanci odrzucają NMP stoją po stronie szatana, który nienawidzi NMP. Szatan właśnie dlatego się zbuntowal przeciw Bogu bo Bóg pokazał aniolom swój plan stworzenia i zbawienia ludzi w którym Jego Syn stanie się Człowiekiem zrodzonym z Niewiasty, którą oni aniołowie będą czcić. Na co szatan wyraził bunt. To dlatego szatan zaczął kuszenie od Ewy bo sądził że to jest ta niewiasta którą tak nienawidzi. Czy Pan Jezus nie kochał swojej Matki jako Bóg i Człowiek? A przecież to dla Niej uczynił pierwszy cud w Kanie. Kogo chciał mieć przy sobie Pan Jezus w godzinę swojej śmierci? Właśnie tę którą Protestanci tak bardzo lekcewaza, a przez którą Pan Bóg robi dzisiaj największe cuda.

 2. O rany ale gniot intelektualny 🙁

  Jedna baba drugiej babie powiedziała, że jej pewien pan powiedział, że ktoś widział gdzieś i ……
  Żenujące.

 3. Jako ewangelik i teolog muszę z ciężkim sercem wyznać … takich głupot to jeszcze nie słyszałem. Dlatego polecam krótki fragment w którym Marcin Luter w 1523 r., w swoim artykule pod tytułem „Jezus urodził się Żydem” pisał następująco: „Są oni krewnymi, kuzynami i braćmi naszego Pana, i jeżeli chlubić się mamy krwią i ciałem, to Żydzi są bliżsi od nas Chrystusa. Proszę tedy moich kochanych papistów, aby zaczęli wymyślać mi od Żydów, gdy się im sprzykrzy wymyślać mi od heretyków… [Katolicy] postępowali z Żydami tak, jak gdyby byli oni psami a nie ludzkimi istotami. Nie zrobili dla nich nic, tylko przeklinali ich i przechwytywali ich mienie. Doradzam więc i proszę każdego z was abyście traktowali Żydów uprzejmie i nauczali ich Pisma Świętego. Wtedy będziemy mogli spodziewać się, że przyjdą do nas. Musimy przyjąć ich dobrze i pozwolić im konkurować z nami w zarabianiu na życie… a jeżeli któryś pozostanie uparty, to co z tego? Nie każdy może być przecież dobrym chrześcijaninem.” Pozdrawiam

 4. Marcin Luter-morderca??????? Takie kłamstwa!!!!! Pewnego dnia Luter szedł po drodze gdy znienacka rozpętała się burza i Luter przysięgał, że jeśli go Matka Boska uratuje to wstąpi do klasztoru. Nikogo nie zabijał! Walczył słowem!
  Protestanci-kąkol!!!!!Ponieważ katolików jest więcej to myślą o sobie, że tylko ich wiara jest prawdziwa, ale to nie jest prawda! Wara ewangelicka zakłada się tylko na Pismie Świętym, to znaczy, że chyby ich wiara jest najprawdziwsza!

  • Rozumiem, że jak prawda jest niewygodna, tym gorzej dla prawdy. Fakty z życia Lutra same się bronią, ale trzeba opierać się na poważnych opracowaniach. Istotniejszą rzeczą w jego biografii jest jednak nie kwestia ucieczki do klasztoru, ale herezja, którą spłodził i która dalej zatruwa umysły i dusze.

   • Herezją nazywasz teologię stworzoną na podstawie Ewangelii i listów św.Pawła? Luter powrócił niejako do myśli „apostoła wśród pogan” (jak mniemam nie wiesz pewnie o kim mowa) i odnowił Kościół na wzór tego pierwotnego w jego teologii. Radziłbym wypowiadać się na tematy, o których ma się choć minimalną wiedzę i poprzeć argumentami swoje zdanie i oskarżenia. Wiem, że może być dla ciebie szokiem to, że już zaraz po śmierci Chrystusa istniało wiele różnic w gminach chrześcijańskich w kwestii m.in. wizji Boga Ojca i jego Syna oraz kwesti społecznych, obrzędów czy znaczeniu Prawa Mojżeszowego. Mam wrażenie, że chcesz tu jakby powiedzieć, że Kościół Katolicki jest jedyny i prawdziwy? Muszę cię rozczarować – otóż nie. Od samego początku chrześcijaństwa istniało wiele Kościółow z różnymi warianatmi tej samej religii. Większość dzisiejszych kościołów jest spadkobiercą grupy wyznawców zwanych proortodoksami (oprócz nich istnieli m.in. adopcjoniści, doketyści czy gnostycy). Masz czelność wypowiadać się co jest herezją. Ale co powiedziałbyś/ powiedziałabyś gdybyś cofnął/ cofnęła się do czasów działalności Pawła z Tarsu? Byłbyś/ byłabyś tak mądra, żeby odróżnić, która z tych setek pierwszych gmin chrześcijańskich ma rację? Nie sądzę. Żaden z współczesnych kościołów nie ma monoplu na jednyną i absolutną prawdę, tak jak nie miały jej starożytne kościoły. Natomiast można się do niej przybliżyć poprzez wykorzystanie tekstów z Pisma i to na nich budować teologię tak, jak zrobili to m.in. Luter Kalwin, Wesley oraz ich następcy. Proponowałbym się dokształcić albo w tych kwestiach zamilknąć na wieki.

 5. Mam jedno pytanie : Kto wymyślił kłamstwo , że Bóg ma matkę ?????? Przecież Bóg nigdy nie miał początku , ani końca , a więc i matki !!!!! To herezja !!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości