poniedziałek, 27 marca, 2023

Portal eprudnik.pl

Absolucja

Niech nas wspiera dobroć i miłosierdzie tego, który z Ojcem i Duchem Świętym...

Dlaczego nie zagłosuję na...

Grzegorz Płaczek w niekrótkim filmie punktuje sytuacje, zdarzenia, afery, skandale, zachowania, kumoterstwo, nepotyzm...

Marek Domagała i jego...

Właśnie ukazał się nowy utwór Marka Domagały "JESZUA SZEMI - BLIŻEJ". Posłuchajmy, niech...

Dawid Mysior: 4 powody...

Dawid Mysior jest popularnym internetowym vlogerem, który porusza w swoich filmach szeroko pojętą...
Strona głównaModlitwyLitania do MB...

Litania do MB Rozwiązującej Węzły

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Matko, rozwiązująca węzły naszej bezradności w wielu sprawach – przybądź nam z pomocą.
Matko, rozwiązująca węzły braku czasu na rzeczy konieczne –
Matko, rozwiązująca węzły pesymistycznej niewiary w poprawę sytuacji –
Matko, rozwiązująca węzły braku ufności w Boże Miłosierdzie –
Matko, rozwiązująca węzły załamania, rozpaczy i samobójstwa –
Matko, rozwiązująca węzły natrętnych myśli, osaczających nas w dzień i w nocy –
Matko, rozwiązująca węzły zranień psychicznych, wyniesionych przez nas z domu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych obciążeń grzechami przodków i przekleństwami –
Matko, rozwiązująca węzły naszych wstydliwych wad, braków i ułomności –
Matko, rozwiązująca węzły złych skutków krytykowania i osądzania przez nas bliźnich –
Matko, rozwiązująca węzły naszej niewrażliwości na potrzeby biednych i cierpiących –
Matko, rozwiązująca węzły nałogów i uzależnień, zwłaszcza narkomanii i alkoholizmu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewolenia przez duchy hazardu, złych filmów i internetu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych problemów z zachowaniem czystości –
Matko, rozwiązująca węzły oporu przed pójściem do spowiedzi i poprawą życia –
Matko, rozwiązująca węzły braku dobrego doradcy lub kierownika duchowego –
Matko, rozwiązująca węzły trudności z odczytaniem i wypełnieniem woli Bożej –
Matko, rozwiązująca węzły zawinionej oziębłości w życiu duchowym –
Matko, rozwiązująca węzły trudności z pełnym uczestnictwem we Mszy świętej –
Matko, rozwiązująca węzły niezrozumienia przez nas i odrzucania osobistego krzyża –
Matko, rozwiązująca węzły naszych chorób, trudnych do wyleczenia –
Matko, rozwiązująca węzły braku zdolności do nauki –
Matko, rozwiązująca węzły niechcący przez nas splątane, a wikłające życie nam i innym –
Matko, rozwiązująca węzły naszego osamotnienia, wyobcowania i braku przyjaciół –
Matko, rozwiązująca węzły godzących w nas plotek, oszczerstw, posądzeń i pomówień –
Matko, rozwiązująca węzły przygnębiającego nas oszukania lub okradzenia –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od natrętów, nadużywających naszej dobroci –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez narzucające się nam złe towarzystwo –
Matko, rozwiązująca węzły młodych, szukających drogi swego powołania –
Matko, rozwiązująca węzły długo szukających dobrego kandydata na współmałżonka –
Matko, rozwiązująca węzły niechęci i niezgody w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin dotkniętych rozłąką –
Matko, rozwiązująca węzły napięć między małżonkami –
Matko, rozwiązująca węzły niewierności oraz zdrad małżeńskich –
Matko, rozwiązująca węzły małżonków, winnych unikania latami potomstwa –
Matko, rozwiązująca węzły mających trudności z naturalnym poczęciem dziecka –
Matko, rozwiązująca węzły rodziców, zaskoczonych nieplanowaną ciążą –
Matko, rozwiązująca węzły zakłóceń w przebiegu ciąży –
Matko, rozwiązująca węzły wad rozwojowych dzieci, mających się narodzić –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, ranionych przez rozchodzących się rodziców –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, molestowanych przez starszych –
Matko, rozwiązująca węzły młodzieży, pozbawionej dobrych wzorców i autorytetów –
Matko, rozwiązująca węzły zgorszeń, uderzających w dzieci i młodzież –
Matko, rozwiązująca węzły niedostatku i biedy w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin, zapominających o bliskich cierpiących w czyśćcu –
Matko, rozwiązująca węzły nieprzebaczenia, dzielącego latami sąsiadów –
Matko, rozwiązująca węzły w życiu współczesnego Kościoła –
Matko, rozwiązująca węzły trudnych problemów diecezji i parafii –
Matko, rozwiązująca węzły osób duchownych, zagrożonych w swoim powołaniu –
Matko, rozwiązująca węzły księży, żyjących ponad stan pośród biedoty –
Matko, rozwiązująca węzły duszpasterzy, stających się tylko „urzędnikami” –
Matko, rozwiązująca węzły misjonarzy, zagubionych w morzu potrzeb –
Matko, rozwiązująca węzły klasztorów, zbaczających ku życiu świeckiemu –
Matko, rozwiązująca węzły zgromadzeń zakonnych, cierpiących na brak powołań –
Matko, rozwiązująca węzły problemów, napotykanych przez ruchy i stowarzyszenia –
Matko, rozwiązująca węzły kustoszów niszczejących budowli sakralnych –
Matko, rozwiązująca węzły prześladowanych za wiarę w prawdziwego Boga –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi pozornie wierzących, którzy nie dążą do Nieba –
Matko, rozwiązująca węzły, łączące duszę z ciałem – w godzinie śmierci –
Matko, rozwiązująca węzły niepowodzeń w prowadzeniu gospodarstwa –
Matko, rozwiązująca węzły nieefektywnie prowadzonego dzieła lub instytucji –
Matko, rozwiązująca węzły upadających firm oraz nieuczciwych wspólników –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi, niewypłacalnych wobec swoich wierzycieli –
Matko, rozwiązująca węzły osób, dotkniętych długotrwałym bezrobociem –
Matko, rozwiązująca węzły zagrożeń i szkód ze strony rozszalałych żywiołów –
Matko, rozwiązująca węzły skutków nieszczęśliwych wypadków –
Matko, rozwiązująca węzły problemów ludzi niepełnosprawnych oraz ich opiekunów –
Matko, rozwiązująca węzły wynaturzeń i zboczeń, propagowanych jako „naturalne” –
Matko, rozwiązująca węzły, zawiązane przez bezdusznych urzędników –
Matko, rozwiązująca węzły obciążających nas bezsensownych ustaw i przepisów –
Matko, rozwiązująca węzły, zadzierzgnięte przez niesprawiedliwych sędziów –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od fałszywych świadków –
Matko, rozwiązująca węzły komplikacji z powodu kłamstw w środkach przekazu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewoleń przez sekty i niebezpieczne ruchy –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez działania masonerii i jej przybudówek –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi sumienia, atakowanych przez piekło i jego ludzi –
Matko, rozwiązująca węzły dzielnych obrońców hasła: „Bóg, honor i Ojczyzna” –
Matko, rozwiązująca węzły twórców kultury, którzy szerzą dobro, prawdę i piękno –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi, znienawidzonych za swoją uczciwość i ofiarność –
Matko, rozwiązująca węzły problemów w życiu lokalnych społeczności –
Matko, rozwiązująca węzły społeczeństw, gnębionych przez polityków żądnych władzy –
Matko, rozwiązująca węzły złych relacji między narodami i grupami etnicznymi –
Matko, rozwiązująca węzły konfliktów na różną skalę, by pokój zapanował na ziemi –
Matko, rozwiązująca węzły narodów słabszych, wykorzystywanych przez silniejsze –
Matko, rozwiązująca węzły po ludzku nierozwiązywalne –
Matko, rozwiązująca węzły, które Ty sama znasz, a które w ciszy Tobie przedstawiamy…

(Po chwili ciszy:) Matko, Ciebie prosimy: przybądź nam z pomocą.

W.: Módl się za nami, Matko Kościoła –
O.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
W.: Módlmy się.

Boże, Tobie Najświętsza Maryja Dziewica nigdy niczego nie odmówiła, służąc Ci ze wszystkich swoich sił i możliwości. Wierzymy, że i Ty Jej niczego nie odmawiasz, gdy błaga Cię za nami. Dla Jej radości, jak w Kanie Galilejskiej, okaż swoją wszechmoc i udziel nam łaski rozwiązania tych problemów, z którymi do tej pory sobie nie radziliśmy. Za ogrom Twego miłosierdzia pragniemy Ci dziękować teraz i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

źródło: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com


Ksiądz Adam Skawarczyński przygotował Litanię do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.

Warto zawierzyć Maryi rozwiązanie „węzłów” naszych problemów, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga; węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych; węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji, nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą…. Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.

Węzły naszego życia przygniatają nasze dusze, obalają nas, pozbawiają radości nasze serca, a nawet chęci życia. One oddalają nas od Boga, krępują nasze życie i wiarę, nie przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga jak dzieci, by oddać Mu chwałę i uwielbienie. Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam na przeciw żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich.Wołajmy do Maryi: „Ufamy Tobie, nasza Matko, możesz nam pomóc. Rozwiąż te supły życia”.

59 KOMENTARZE

 1. Matko Boza Nieustajacej pomocy proszę o uwolnienie syna Marcina z choroby alkoholowej oraz o dar życia w trzeźwości . Uchroń go obecnie w szpitalu od Covida. Pomóż oby wróciło szczęście milość zdrowie Bóg zapłać

 2. Mateczko Boża rozwiązująca węzły błagam Ciebie o pomoc w powrocie do domu Dennisa, o uwolnienie go z więzienia, rozwiązanie jego problemów przez które nie może opuścić Pakistanu. Niech agent Firmy który uwięził Dennisa pomoże mu w powrocie do domu.

 3. Matko Ukochana proszę o zerwanie toksycznych relacji męźa z matką o nawrócenie męźa i teściowej a tym.samym.uratowanie Sakramentalnego związku Małźeństwa prosi żona Monika po rozwodzie cywilnym

 4. Matko rozwiàzująca węzły przybądź mi z pomocà aby syn znalazł pracę żeby dzieci zaliczyły semestr żeby mnie było stać na wykształcenie dzieci i aby wybrały odpowiedni kierunek studiów dla siebie żeby były ambitne pracowite silne i zdrowe

 5. Matko Boza powierzam Tobie wezly-2spraw sadowych,ktore nagonke sasiedzi robia,od 3.5roku walcze o swa godnosc,znieslawiaja mnie i sp.Ojca,chca przejac mieszkanie,wysmiewaja nawet przy policji,2gi sasiad ubliza,b.policjant,szydzi.Jestem pielegniarka,ale nie mam sil,Tata cos tam mi zostawil i o to jest walka,ja mam ze sadu legalnie,kocham Cie Maryjo,pomoz mi w Moich wezlach,by te sady zaprzestaly mobbingu,nagonki na zwyklych ludzi,wierzacych,Moj Boze,dziekuje i prosze o modlitwe i laski.Bog zaplac

 6. Matko Boza blagam o rozwiazanie problemow, blagam aby nasza sytuacja rodzina sie tak rozwiazala abysmy byli wszyscy szczesliwi.
  Maryio Ty wiesz co mnie gnebi blagam…POMÓŻ.

  • Maryjo prosze rozwiaz ten wezel finansowoego problemu,ktory juz sie ciagnie 3lata .Ty Wiesz co ja przezylam i jaki krzyz niose .Amen .

  • Maryjo prosze rozwiaz ten wezel finansowoego problemu,ktory juz sie ciagnie 3lata .Ty Wiesz co ja przezylam i jaki krzyz niose .Dziekuje za wszystkie laski otrzymane do tej pory.Amen

 7. Matko Przenajświętsza błagam rozwiąż węzeł mojej pychy i zazdrości w relacjach z moim mężem
  Pomóż mi abym umiała mu wybaczyć i aby on wybaczył mnie
  Abyśmy znowu zwrócili się ku sobie z czystą miłością i małżeńskim poszanowaniem
  Ciebię proszę o Matko Przeczysta
  Panie Jezu – zmiłuj się nade mną
  Dopomóż mi
  Amen

 8. Matko Boża proszę Cię o uratowanie naszego sakramentalnego małżeństwa z moja współmałżońką Julitą Alicją Skowrońską i aby powróciła do mnie

 9. Matko w tobie jedyna nadzieja …mąż znalazł sobie kochankę ktora wykorzystuje finasowo okrada moją rodzinę i śmieją mi się w twarz. Syn bierze narkotyki jest sterowany przez ojca. Oni mnie nie nawidza a ja dla nich bym nieba przychyliła. Matko proszę rozwiąż moje wezły bo bardzo bolą. Błagam Najświętsza Matenko

 10. Przenajswietsza, cudowna Maryjo, uzdrow mojego znajomego Marka z choroby nowotworowej, a mnie z przewleklej, trwajacej kilkanascie lat choroby watroby. Badz po tysiackroc wielbiona i blogoslawiona! Ofiarowuje Ci siebie i cale moje zycie na zawsze. Renata

 11. Matko Boża, Błagam Cię, pomóż moim dzieciom w nawróceniu się i powrocie do mnie. Kocham moje dzieci i wybaczam im ból który mi sprawiły. Błagam Matko żeby moja rodzina znów była razem. Dziękuję. Kocham Cię

 12. Matko Najświętsza proszę rozwiąż moje węzły gdyż są bardzo bolesne. Mąż przestał kochac znalazł inna kobiete ktora tez jest w związku. Syn bierze narkotyki jest bardziej za ojcem ktory karmi go kłamstwami. Maz robi ze mnie ta najgorsza w oczach dzieci. Matko Najświętsza pomóż mi proszę. Tracę chęć zycia czasami. Błagam

 13. Proszę Cię Maryjo moja Matko, rozwiąż ten węzeł,który od wielu lat noszę w sercu,aby mój mąż przestał pić alkohol. Błagam Cię Maryjo, pomóż mi

 14. Matko Rozwiazujaca Wezly-prosze pomoz i rozwiaz wezel ktory od lat jest miedzy mna a moja mama….Prosze pomoz mi w tej najwazniejszej sprawie,zebym sie w koncu uniezalezniła…Przybądz mi z Pomocą o Matko Moja…

 15. Mateńko nasza najukochańsza proszę o rozwiązanie węzla trudności w znalezieniu stałej pracy dla Bartosza i Eweliny i o modlitwę o uwolnienie od przekleństwa poprzednich pokoleń.

 16. Proszę o wiarę w Boże milosierdzie i o szczęśliwe rozwiązanie spraw finansowych i gospodarczych i o chrzest dla Julki i ślub kościelny dla Tomka oraz Asi

 17. Matko błagam o zdrowie dla dzieci i łaskę oderwania od komputera meza.Uwolnij nas od złych więzów chorob i uzależnień. Czuwaj nad Nami!

 18. Przenajświętsza Matko proszę cię rozwiąż węzeł niezgody będący z moim narzeczonym, proszę cię abyśmy umieli razem znów stać się rodziną . Amen

 19. Matko Przenajświetrza błagam Cię o uzdrowienie z choroby mojej córeczki Marysi oraz zdrowie dla mnie. W moim sercu jest tyle strachu i beznadziejności, ze tylko Ty możesz nam pomóc i dać nadzieję na lepszy los. Ulituj się i okaż miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebujemy.

 20. Maryjo proszę o pozbycie się lęków o wykazywanie się lepszym niż w rzeczywistości o mądre podejmowanie decyzji o zdrowie dla mnie i moich bliskich o nawrócenie naszych dzieci o sakramentalne małżeństwa dla córki i syna oszczesliwe rozwiązanie spraw finansowych i gospodarczych

 21. Matuchno Rozwiązująca węzły błagam zanieś moje prośby i błagania przed Tron Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wyproś Matuchno łaskę o naprawę małżeństwa Moniki i S. aby się pogodzili, jeżeli to jest zgodne z wola Bożą. Weź tez proszę w opiekę Dominikę i pokieruj ją w dobrą stronę. Jezu ufam Tobie. ! Maryjo oddaje się i moje dzieci i mojego męża pod Twoja obronę.!

 22. Matko dopomóż mi w tych sprawach z którymi sobie nie radzę . I udziel łask których najbardziej potrzebuje .❤
  Bóg zapłać Amen❤

 23. Kochana Matko rouwiazujaca wezly
  Pragne powiezyc siebie i moja rodzine w Twoje rece pod Twoja opieke 🙏
  Ty wiesz o nas wszystko i znasz wszystkie nasze wezly
  Prosze Cie Marijo Matko nasza rozwiaz je
  Wypros laske u Syna Tego Jesusa Chrystusa w imeniu calej mijej rodziny 🙏❤️
  Badz zawsze z nami bron nas od zlego
  Wierze i ufa Tobie ❤️🙏
  Szczesc Boze

 24. Matko rozwiąż węzeł epidemii koronawirusa.Przywróc zdrowie wszystkim ktorzy zachorowali ,chroń tych,którzy sa jeszcze zdrowi .

 25. Matko Boża proszę o nawrócenie i wyjścia z nałogu alkoholowego dla męża i ojca moich dzieci Marcina, proszę również o dobrą pracę dla mnie oraz o zdrowie dla moich dzieci dla męża dla mnie i całej rodziny, proszę również kochana Matko aby mój malutki chrześniak samodzielnie chodził bo cała rodzina tego wyczekuje! Bardzo dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Miej nas cały czas w Swojej opiece…

 26. Matko Rozwiązujaca Węzły Tobie oddaje te wszystkie węzły o których Ty wiesz i składam w Twoje dłonie abyś je rozwiązała prosząc Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzę że tak się stanie. AMEN. Bóg zapłać za modlitwę. SZCZĘŚĆ BOŻE.

 27. Matko Boża.
  Bądź proszę z moją rodziną w tym okropnym doświadczeniu. Daj siłę i swoje wspomożenie mojemu mężowi, aby umiał i mógł uwolnić nas od swojego toksycznego brata, który robi nam krzywdę. Daj mi umiejętność bycia dla niego wsparciem.

 28. Brzybadz MatkoBoza do Agnieszki I rozwiaz jej wszystkie wezly rodzinne,oczysc,I uzdrow z choroby nowotworowej z ktora sie zmaga,przewrocilam jej radosc zycia,pokoj ie Cie prosze,Jesli taka jest wola twoja ❤️🙏

 29. Matko Kochana na krzyzu Twoj syn zostawil nam Ciebie …abysmy wszystkie prosby kierowali przez Ciebie …prosze pomoz mi w tym ciezkim okresie zycia i spraw bym bronil swojej rodziny przed atakiem zlego ducha …ktory chce zniszczyl mi dziecinstwo a teraz chce zniszczyc moje zycie ….

 30. Matko rozwiązująca węzły powierzam Ci siebie i swoją rodzinę . Miej nas w opiece a szczególnie moją córkę . Niech się stanie to czego pragniesz dla naszego dobra i ma chwałę Bogu. Amen.

 31. Swieta Matulu Boska. Błagam nawróc Sebastiana aby był wierzący. Skrusz jego lód w sercu. Błagam. Codziennie będę o to się modlić. Wspomoż mnie w tym Matulu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Otrzymuj powiadomienia, gdy opublikujemy coś nowego!

spot_img

Hostuj stronę bezpiecznie

Posiadasz stronę, ale nie masz zaufanej firmy, która będzie ją nie tylko utrzymywać, ale również pilnować i modyfikować w każdej potrzebnej chwili? sprawdź CERTIT.

Continue reading

Absolucja

Niech nas wspiera dobroć i miłosierdzie tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dlaczego nie zagłosuję na PIS

Grzegorz Płaczek w niekrótkim filmie punktuje sytuacje, zdarzenia, afery, skandale, zachowania, kumoterstwo, nepotyzm ... związane z partią rządzącą. Dla ludzi prawego serca Pan Bóg dał błogosławioną alternatywę na scenie politycznej Polski. Jest nią z pewnością partia skupiona wokół Rafała Piecha....

Marek Domagała i jego muza

Właśnie ukazał się nowy utwór Marka Domagały "JESZUA SZEMI - BLIŻEJ". Posłuchajmy, niech to będzie piękny czas, który może nas wprowadzić w nastrój zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Marek Domagała jest urodzonym w Prudniku muzykiem, gitarzystą, reżyserem, producentem i scenarzystą1. Jest...

Ciesz się wyłącznym dostępem do wszystkich naszych treści

Uzyskaj subskrypcję online i możesz odblokować dowolny artykuł, na który się natkniesz.

eprudnik.pl