niedziela, 23 czerwca, 2024

Koronka do św. Antoniego z Padwy

Share

Koronka do świętego Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Maryjo i 13 Chwała Ojcu. Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów, czyli łask szczególnych, które święty Cudotwórca otrzymał od Pana Boga. Te przywileje opiewa hymn do świętego Antoniego „Si quaeris” („Jeśli pytasz o cuda”) ułożony przez serafickiego doktora świętego Bonawenturę.

Koronka ta także służyć może jako nabożeństwo trzynastodniowe w celu przygotowania się do uroczystości świętego Antoniego.

– Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
– Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
– Panie. Pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu…

1. MORS – ŚMIERĆ

O najchwalebniejszy Cudotwórco święty Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszenia umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

2. ERROR – BŁĄD

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji, że słusznie nazwano Cię młotem heretyków. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary świętej Chrystusowej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

3. CALAMITAS – UTRAPIENIE

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego nieszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

4. DEMON – CZART

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, tak wielką moc posiadłeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

5. LEPRA FUGIUNT – TRĄD ZNIKA

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

6. AEGRI SURGUNT SANI – CHORZY BIORĄ UZDROWIENIE

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodą dla mego zbawienia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

7. CEDUNT MARE – WZBURZONE MORZA CICHNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

8. VINCULA – OKOWY SPADAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Maryi i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

9. MEMBRA – CZŁONKI ODRASTAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła świętego. Spojrzyj, dziś piekło znowu szaleje przeciw Kościołowi świętemu i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła świętego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

10. RESQUE PERDITAS – ZGUBY SIĘ ODNAJDUJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł wraz z łaską Bożą, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

11. PETUNT ET ACCIPIUN etc. – KAŻDY KTO Z WIARĄ PROSI itd.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

12. PEREUNT PERICULA – NIEBEZPIECZEŃSTWA NIKNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

13. CESSANT ET NECESSITAS etc. – W POTRZEBACH STARANIE itd.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, od siedmiu już przeszło wieków, nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy, z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

MODLITWA

Odmawia się ją po skończeniu koronki.

Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają.
Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła świętego, zaopatrzony świętymi Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maryja, Józef! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławić na wieki.
Teraz należy odmówić Responsorium „Si quaeris” („Jeśli pytasz o cuda”) wraz z modlitwą. Responsorium można znaleźć w powyższej nowennie. Następnie należy prosić świętego Antoniego o błogosławieństwo mówiąc:
O najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obrońco, święty Antoni, udziel mi Swego błogosławieństwa, które Sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze imiona wraz z Tobą.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA

Dla uproszenia sobie szczególnej łaski u Boga za przyczyną świętego Antoniego.
Ułożona przez J. E. ks. kardynała Parocchi wicekanclerza świętego Kościoła Rzymskiego. Ojciec święty Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów dnia 15 maja 1899 roku udzielił 300 dni odpustu wszystkim tym, którzy, żałując za swe grzechy odmówią tę modlitwę. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez Swe cuda i przez łaskawość Jezusa, Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach spocząć raczył. Wyjednaj mi u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragnę… (tu należy wymienić łaskę o którą się prosi). Ty, który zawsze byłeś tak litościwy względem biednych grzeszników, nie zważaj na me przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która raz jeszcze będzie przez Cię wsławiona, oraz na zbawienie mej duszy, którego nie racz rozłączać od mej prośby, z takim upragnieniem przeze mnie pożądanej.

Dowodem mej wdzięczności dla Ciebie, o święty Antoni, niech będzie ta skromna jałmużna, którą składam na wsparcie dla ubogich. Obym kiedyś z nimi za łaską Bożą przez Twą przyczynę, posiadł Królestwo Niebieskie. Amen.

MODLITWA
DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANĄ ŁASKĘ

Ojciec święty Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów, dnia 13 lipca 1896 roku nadał 100 dni odpustu, którego raz na dzień mogą dostąpić wszyscy ci, którzy z sercem skruszonym odmówią tę modlitwę dziękczynną na cześć świętego Antoniego. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który w cudowny sposób odkryłeś serce bogacza, a Swe – poświęciłeś cierpieniom nieszczęśliwych, a także prośby nasze raczyłeś zanieść przed tron Boga i wyjednać u Niego ich wysłuchanie, jako znak naszej wdzięczności przyjmij tę małą ofiarę, którą składam u stóp Twoich ku wsparciu nieszczęśliwych. Niech ten datek mały wyjdzie na pożytek biednym, jako i nam był pożyteczny. Tak ich jak i nas wspieraj, o święty Antoni, Swą łaskawością w potrzebach naszych doczesnych – a jeszcze więcej w potrzebach duchownych, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości