niedziela, 23 czerwca, 2024

Jesteśmy na etapie kryzys?

Share

Powszechnie wyobrażamy sobie, że początek wojny jest wtedy, gdy zostanie militarnie przekroczona granica państwa. Jest to bardzo błędne myślenie, ponieważ to jest ostatni etap napaści na państwo. Jakie są wcześniejsze etapy i jaki jest ratunek, o tym opowiada Jurij Bezmienow.

Wysłuchując załączony wykład „Jak napaść na państwo” Jurija Bezmienowa możemy wyartykułować główne myśli tego wykładu. Zaczynajmy.

Jakie są etapy napaści na państwo

demoralizacja -> destabilizacja -> kryzys -> normalizacja
(normalizacja to prostu pacyfikacja i wyzysk społeczeństwa)

Jakimi pojęciami się posługujemy

 • Dywersja – definicja rosyjska – odwracanie uwagi od wrogiej działalności podjętej w celu zniszczenia wrogiego kraju, ludności lub wrogiego terytorium.
 • Przewrót ideologiczny – jawne, legalne działanie (w myśl prawa nie jest to przestępstwo) zmierzające do zmiany znaczenia słów, a tym samym sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości prowadzące do zmiany kultury, ideologii, tradycji i wartości. Dla powodzenia przewrotu ideologicznego ważne jest działanie w dwóch kierunkach, nie da się go osiągnąć jeżeli atakowany kraj lub społeczeństwo aktywnie nie współpracuje.
 • Inicjator, agresor, dywersant: musi otrzymać odpowiedź zwrotną od atakowanego celu.

Pierwszy etap to proces DEMORALIZACJI.

Trwa on 15 do 20 lat, czyli dokładnie tyle ile wymaga wyedukowanie, ukształtowanie światopoglądu i osobowości jednego pokolenia dzieci lub studentów w atakowanym kraju. Osiągnięcie celu wymaga oddziaływania na pewne dziedziny, które kształtują społeczeństwo. Zaliczają się do nich religia, system edukacji, życie społeczne, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, wojsko, relacje pracownik-pracodawca i gospodarka. Osobami przydatnymi do prowadzenia walki są przestępcy, przeciwnicy polityczni państwa, wrogie elementy, osobniki psychotyczne nie akceptujące żadnych reguł oraz niewielka grupa faktycznych agentów, których pozyskano przekupstwem, zindoktrynowano lub zwerbowano w inny sposób. Główne zadanie inicjatora przewrotu ideologicznego polega na zaktywizowaniu w jednym kierunku normalnie występujących i działających w różnych kierunkach w każdym społeczeństwie oddziaływań destrukcyjnych. Wyznaczony przez dywersantów kierunek ma za zadanie doprowadzić społeczeństwo do kryzysu.

Atak na religię prowadzony jest przez jej zniszczenie, ośmieszanie, zastąpienie jej najróżniejszymi sektami i kultami, które mają za zadnie odciągnąć uwagę ludzi od prawdziwych wartości. Chodzi o to, żeby wyznawane przez społeczeństwo dogmaty religijne uległy stopniowemu zniszczeniu, żeby zastąpić powszechnie szanowane instytucje religijne organizacjami fałszywymi, aby odciągnąć uwagę ludzi od wiary i tradycji na rzecz wielu różnych wyznań.

Atak na edukację prowadzony jest przez odstąpienie od nauczania wiedzy konstruktywnej, pragmatycznej i kompetentnej. Zamiast matematyki, fizyki, chemii, języków obcych uczyć o zdrowym odżywianiu, budżecie domowym, wychowaniu seksualnym, o czymkolwiek byle dalej od systematycznej wiedzy.

Atak na życie społeczne to zamiana ustanowionych tradycją instytucji i organizacji społecznych organizacjami sztucznie powołanymi. Chodzi o zabranie ludziom inicjatywy i pozbawienie ich odpowiedzialności, zniszczenie naturalnych więzi łączących poszczególne grupy społeczne i całe społeczeństwo. Te wszystkie społecznie tradycyjne instytucje mają zostać zastąpione przez sztuczne biurokratyczne ciała kontrolne.

W miejsce życia społecznego i sąsiedzkiego powołane mają być instytucje pracowników społecznych, ludzi którzy będą służyć nie społeczeństwu, a biurokracji.

Działania takie mają doprowadzić do zniszczenia naturalnych więzi społecznych.

Atak na administrację państwową tradycyjnie pochodzącą z wyboru społecznego prowadzi się przez zastępowanie jej przez całkowicie sztuczne twory takie jak kolegia, komisje i różne grupy ludzi, których nikt nigdy nie wybierał. Jedną z takich grup za pomocą, których można prowadzić atak na administrację są media (obserwujemy to obecnie w Polsce). Nikt ich nie wybiera, a jednak dysponują ogromną władzą, nieomal monopolistyczną władzą oddziaływania na umysły ludzi z pomocą, której mają możliwość ich pustoszenia. Każdego dnia podrzucają społeczeństwom informacje decydując za ludzi co jest dobre, a co złe, decydują kogo ludzie mają wybierać. W ten sposób następuje powolna erozja władzy za sprawą ludzi, którzy nie posiadają ani kwalifikacji ani mandatu społecznego do działania przeciwko administracji państwa.

Atak na wymiar sprawiedliwości, porządek publiczny i wojsko prowadzi się przez niszczenie ich autorytetu. Jedną z podstawowych akcji jest przedstawianie, choćby w filmach, stróżów prawa jako głupich, prymitywnych paranoików i alkoholików stale nadużywających prawa, a przestępców jako sympatycznych ludzi skrzywdzonych nieco przez złe społeczeństwo.

Armia przedstawiana jest jako grupa ludzi stale dążąca do wojny. Stosuje się ugólnienia celem wzbudzenia w społeczeństwie nienawiści, podkopania zaufania do instytucji, które chronią społeczeństwo, pilnują prawa i prządku społecznego, zapewniają bezpieczeństwo. Celem jest wprowadzenie relatywizmu moralnego, doprowadzenie do erozji podstawowych zasad moralnych obowiązujących w społeczeństwie.

Atak na sferę pracowniczą, relacje pracodawca-pracownik, prowadzi się około 15 do 20 lat. Celem jest zniszczenie ustanowionej tradycją umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Najważniejsze jest zaburzenie naturalnych procesów gospodarczych, podburzanie do strajków itd. W wyniku działań w tym obszarze cierpi całe społeczeństwo bo współczesna gospodarka to system naczyń połączonych. Powyższe oddziaływania w poszczególnych obszarach są koordynowane między sobą.

DEMORALIZACJA ma doprowadzić do stanu, w którym w państwie nic nie działa tak jak powinno wówczas rozpoczyna się następny etap ataku – DESTABILIZACJA.

Destabilizacja ma za zadanie dzięki panującemu chaosowi moralnemu doprowadzić do zniszczenia wszelkich pożytecznych instytucji. Obszar oddziaływań zostaje zawężony do gospodarki, stosunków pracy oraz prawa i porządku publicznego dotykając również wojskowości. W tej fazie wojny istotne są również media. Na etapie destabilizacji głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której konflikty, ujawnione wcześniej, podkręca się przez radykalizację żądań, co uniemożliwia porozumienie. Ogólnie chodzi o radykalizację relacji międzyludzkich na każdym możliwym polu. Celem jest doprowadzenie do walki zwaśnionych stron w każdym możliwym obszarze. W fazie destabilizacji pojawiają się przygotowani wcześniej agencji tzw. śpiochy, którzy stają się nie wiadomo czemu przywódcami różnych grup, osobami publicznymi i wpływowymi aktywnie włączającymi się w procesy polityczne.

Do akcji wprowadzane są różne mniejszości żądające praw dla siebie, a to homoseksualiści, a to transwestyci, a to problemy z feministkami i aborcją. Ze wszystkiego robi się kwestię polityczną. Nie jest ważne kto będzie walczył z kim ważne jest żeby doszło do walki, ważne jest wprowadzenie podziału i stworzenie warunków do walki.

„Śpiochy” przejmują rolę liderów w przeprowadzaniu procesu DESTABILIZACJI. Proces destabilizacji poprzedza bezpośrednio fazę KRYZYSU.

Kryzys rozpoczyna się, gdy legalne organa władzy w państwie przestają funkcjonować, a społeczeństwo przestaje funkcjonować produktywnie. Natomiast władza przejmowana jest przez różne samozwańcze kolegia, niewybieralne grupy, które twierdzą, że wiedzą jak powinno funkcjonować społeczeństwo. W fazie kryzysu grupy te prą do przejęcia władzy. Jeżeli nie otrzymają władzy są gotowe brać ją siłą. W czasie kryzysu społeczeństwo gotowe jest zaakceptować każdy rodzaj silnej władzy, która zaprowadzi porządek, uspokoi zamieszanie, a ludziom pozwoli spokojnie pracować.

Potrzebny jest silny lider, „zbawiciel”, który da odpocząć zmęczonemu kryzysem społeczeństwu. Lider przybywa najczęściej z zagranicy lub lokalnego lewicującego ugrupowania. „Zbawiciel” jest gotowy przyjąć władzę jednak jej przejęcie jest możliwe na dwa sposoby przez wojnę domową lub zewnętrzną interwencję. Po walkach następuje kolejny etap – NORMALIZACJA.

Na etapie normalizacji, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. Nie są już potrzebne żadne rewolucje, nie są potrzebne żadne radykalne ruchy społeczne.

Normalizacja to odwrotność destabilizacji, to stabilizacja narzucona siłą. Wszystkie „śpiochy”, działacze społeczni, obrońcy praw pracowniczych oraz liberałowie, homoseksualiści, feministki są eliminowani, w tym eliminowani fizycznie. Wszyscy ci ludzie wykonali swoją robotę i stali się zbędni. Nowe role wymagają stabilności aby wykorzystać społeczeństwo, eksploatować kraj i wyzyskać zwycięstwo. Żadne rewolucje są już nie potrzebne, nie będzie żadnych strajków, żadnych żądań homoseksualistów, żadnych praw kobiet, żadnych praw dziecka.

Będzie tylko bezwzględna eksploatacja w nowym opakowaniu.

Odbicie kraju po wrogim przejęciu po przeprowadzeniu wszystkich etapów opisanych powyżej jest możliwe tylko na drodze interwencji zbrojnej.

Najskuteczniej i najtaniej zatrzymać proces ataku można w fazie DEMORALIZACJI.

Proces demoralizacji może w ogóle nie dojść do skutku jeżeli kraj, który jest adresatem dywersji ideologicznej aktywnie, nie siłowo, aktywnie zapobiega importowi obcej ideologii. Jeżeli społeczeństwo jest silne, dzielne i samoświadome to wystarczy zablokować import obcej ideologii co pozwoli uniknąć całego łańcucha następujących po sobie zdarzeń.

Kard. Stefan Wyszyński powiedział:

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu

i jest to prawda, która została uwypuklona we wnioskach, jakie wyciąga Jurij Bezmienow. Podsumowuje swój wykład tak. – W celu zablokowania importu obcej ideologii należy wykonać jeden krok, jest to najtrudniejsza, a zarazem najprostsza rzecz do zrobienia – społeczeństwo powinno powrócić do religii, czyli czegoś, czego nie da się dotknąć, zjeść lub nosić na sobie, ale jest to coś co realnie porusza społeczeństwo i zabezpiecza. Obrona przez przewrotem ideologicznym jest więc dziwnie bardzo prosta, nie trzeba strzelać do ludzi po prostu trzeba mieć WIARĘ. Nie staniesz się ofiarą przewrotu ideologicznego jeżeli dysponujesz mocą siły duchowej i wyższości moralnej.


 • Zasady przewrotu ideologicznego prowadzone metodą małych kroków opracował chiński filozof Sun-Tzu 2500 lat temu. Po długiej medytacji stwierdził, że najbardziej szkodliwym, barbarzyńskim, a co najważniejsze nieskutecznym instrumentem polityki państwowej jest wojna militarna.
 • Prawdziwy sukces polityczny państwa nie jest możliwy do osiągnięcia na polu bitwy, szczytem polityki jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej.
 • Tego typu zwycięstwo jest możliwe jeżeli zniszczony zostanie system wartości atakowanego kraju lub społeczeństwa.
 • Akcję podboju ideologicznego należy prowadzić tak długo, aż przeciwnik nie zmieni całkowicie postrzegania rzeczywistości, zagubi swoje wartości, a zacznie postrzegać wartości i cywilizację atakującego jako swoje własne.
 • Zacznie postrzegać swojego wroga, jeśli nie jako atrakcyjną alternatywę, to przynajmniej możliwą alternatywę – np.: „LEPIEJ BYĆ CZERWONYM NIŻ MARTWYM”.
 • Zmiana postrzegania rzeczywistości i zachwianie systemem wartości jest ostatecznym celem działalności wywrotowej w atakowanym kraju.
 • W ten sposób dzięki strategii małych kroków agresor może odnieść zwycięstwo bez jednego wystrzału. Przewrót ideologiczny składa się z czterech następujących po sobie etapów.

Czytaj więcej

Komentarze

3 KOMENTARZE

 1. Prawda, ale tak czy siak nikt, ale to nikt tego nie zatrzyma. Szare spoleczenstwo nie moze kiwnac palcem przeciwko wojskom. Ironia jest to ze my za to placimy, doslownie, w podatkach. Utrzymujemy ludzi ktorzy sa przeciwko „wolnosci”. Wszystko poszlo za daleko i teraz zrobia ze swiatem co tylko beda chcieli, chyba ze pojawi sie rozlam w gronie rzadzacych swiatem i doprowadzi on do kolejnej wojny swiatowej.

  Ale to tylko moje „schizofreniczne” myslenie.

  • Antychryst i jego pojawienie się – analiza zapowiedzi w świetle pism ks. Gobbi. Jedyna nadzieja w modlitwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości