niedziela, 23 czerwca, 2024

„Jeden z nas” – obrona ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie

Share

Europejska Inicjatwya Obywatelska JEDEN Z NAS

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO)?

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest nowym narzędziem “demokracji uczestniczącej”. Jest to zaproszenie przez Komisję Europejską do proponowania zmian legislacyjnych w sprawach pozostających w kompetencji Unii Europejskiej. Inicjatywa Obywatelska musi być wsparta przez przynajmniej jeden miliion obywateli UE pochodzących z co najmniej 7 z 27 krajów członkowskich. Inicjatywa Obywatelska jest możliwa wszędzie tam, gdzie Komisja Europejska ma władzę do dokonania zmian w prawie.

EIO “Jeden z Nas” – 1 milion głosów – historycznym krokiem w kierunku ochrony życia w Europie

Inicjatywa “Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych EIO, które zostały zarejestrowane w UE. Jej celem jest zwiększenie obrony ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie – w ramach możliwości kompetencyjnych UE. Bazując na definicji embrionu ludzkiego jako początku rozwoju istoty ludzkiej – która została sformułowana w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawidliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) – by zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, inicjatywa “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakazała i zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego. Można to uczynić poprzez zmiany w regulacjach finansowych UE, które regulują w jaki sposób są wydawane pieniądze z budżetu UE. Zakaz finansowania tego typu aktywności w znaczny sposób przyczyni się do ujednolicenia przepisów w ramach UE.

Potencjalny wpływ

EIO “Jeden z Nas” ma olbrzymi potencjał polityczny, większy niż jakakolwiek inna inicjatywa, która dotychczas była podejmowana, aby chronić godność człowieka oraz życie od momentu jego poczęcia, w skali całej Unii Europejskiej. Jeżeli osiągniemy konsensus potwierdzony milionem lub więcej zebranych podpisów obywateli UE, mamy szansę na ustanowienie konkretnego standardu etycznego obowiązującego na terenie Unii i dotyczącego poszanowania godności każdego członka ludzkiej rodziny, bez względu na wiek (czy stopień rozwoju). Upragnionym celem inicjatywy jest ustanowienie całkowitego zakazu tworzenia rozwiązań legislacyjnych w obszarze budżetu UE, których konsekwencją jest niszczenie ludzkiego życia. Liczymy też na polityczną zmianę i zwiększenie świadomości konieczności poszanowania zdania wielu obywateli UE wspierających inicjatywę. Ponadto, inicjatywa może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcia dokonywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, szczególnie w sprawach bioetycznych, których wiele czeka na rozpatrzenie.

Organizacja

Popracie dla inicjatywy “Jeden z Nas” jest bardzo szerokie: Kościoły, politycy, posłowie do Parlamentu Europejskiego i liderzy społeczności oraz organizacji obywatelskich są zaangażowani we wspieranie inicjatywy na różne sposoby. Poza komitetem obywatelskim inicjatywy, złożonym z siedmiu obywateli pochodzących z różnych krajów UE, zostało powołane centralne biuro ds. koordynacji kampanii nad inicjatwą. Europejska Inicjatywa Ustawodawcza “Jeden z Nas” wystartuje… W trakcie tego roku, musi zostać zebraych przynajmniej 1 milion podpisów (online i na papierze). Twoje wsparcie inicjatywy ma kluczowe znaczenie!

źródło: http://www.oneofus.eu/pl/initiative-explanation/

Podpisz

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości