GUS manipulując napędza ZUS

GUS manipulując metodą obliczania tzw. średniej krajowej napędza kasę dla ZUS. Wszystko po to by w majestacie prawa łupić Polaków jak się tylko da.

Zgodnie z ostatnim raportem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnia pensja w Polsce wynosiła w marcu 4214 zł i była aż o 4,9% wyższa od przeciętnej pensji z marca 2014. Problem w tym, że kwota ta jest ściemą, na podstawie której rząd może naliczać Polakom wyższe składki ZUS. Natomiast sposób ustalania średniej graniczy z manipulacją. Wszystko przez fakt, że do wyliczania średniej GUS bierze wynagrodzenia jedynie tych osób, które:

  1. pracują w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób;
  2. są zatrudnione na etacie (wykluczone są osoby zatrudniane na podstawie umów o dzieło czy zlecenia);
  3. nie są samozatrudnionymi lub prowadzącymi 1-osobową działalność gospodarczą.

Tym samym z pracujących w Polsce około 16 milionów ludzi do statystyki tzw. średniej krajowej GUS bierze płace jedynie 5,5 miliona osób, które spełniają powyższe trzy przesłanki. Wynika z tego, że średnia wyliczana jest zatem na podstawie danych z około 35% wszystkich pracujących, a skutki jej obliczenia dotyczą 100% WSZYSTKICH pracujących. Obliczana przez GUS średnia krajowa to ważny wskaźnik ponieważ na jego podstawie wyliczane są kwoty jakimi obciążona jest nasza praca z tytułu składek na ZUS, ubezpieczenie  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Na podstawie średniej krajowej ustala się wysokość płaconych przez Polaków składek ZUS, a ubezpieczenia społeczne (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa) oraz składka na Fundusz Pracy stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dodatkowo podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszana przez GUS w drugiej połowie stycznia roku kolejnego. Mówiąc bardziej po ludzku- im prognozowane na dany rok kalendarzowy przeciętne wynagrodzenie jest wyższe (oraz im wyższe są statystyki ogłaszane przez GUS – w przypadku składki zdrowotnej) tym więcej pieniędzy zapłacimy ZUS-owi w obowiązkowych składkach.

Gdyby GUS wyliczał rzeczywistą średnią krajową, uwzględniając do statystyk minimum 70% pracujących (a nie 35% – jak jest teraz), to składki na ZUS z dzisiejszego poziomu 1100 zł obniżyłyby się automatycznie gdzieś do wysokości ok. 800 zł. Oznaczałoby to o kilkadziesiąt miliardów złotych więcej w kieszeniach Polaków (i o tyle samo mniej w kasie ZUS). Dlatego właśnie GUS do spółki z rządem odstawiają cyrk publikując totalnie nierzeczywiste dane na temat zmanipulowanej “średniej krajowej” i przy okazji wyciągając ogromne kwoty z kieszeni Polaków.

al | niewygodne.info.pl

 

 

Avatar
Redakcjahttps://www.eprudnik.pl
Co jest na eprudnik.pl? Lepiej by było zapytać, czego tu nie ma? Sama część portalu z artykułami społeczno-religijnymi zawiera kilkaset pozycji. Poczytnych pozycji, które sprawiają, że eprudnik.pl jest znany nie tylko w Prudniku. Tak, Prudnik to nasze lokalne środowisko, w którym żyjemy i aktywnie działamy. Praca zawodowa? Obraca się wokół technologii informatycznych, internetu i bezpieczeństwa danych. Więc co tu jest? Sprawdźmy razem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!