Poza tradycyjnymi tematami poruszanymi na wywiadówkach, w tym roku można zauważyć tendencję do mocniejszego położenia akcentu na wybór etyki zamiast lekcji religii jako przedmiotu, na który będą uczęszczać nasze pociechy.

Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów. Zarówno religia jak i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny, jednak po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. w ustawie obowiązującej od 1 września MEN wprowadził zmiany pozwalające wybrać religię albo etykę, religię i etykę ewentualnie nie wybierać żadnego z tych przedmiotów. Wybór religii albo etyki oznaczy podjęcie nauki jednego z tych przedmiotów, wybór religii i etyki naukę obu, można również zrezygnować zupełnie z przedmiotu.

Etyka – w czym jest problem?

Problemem jest subtelne przekierowanie myślenia naszych dzieci na zgodność z poglądami głoszonymi przez panią Magdalenę Środę, która jest polskim etykiem i autorem programu do nauczania etyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Pani Środa to zdeklarowana feministka, zwolenniczka aborcji i eutanazji, która swoje poglądy bardzo subtelnie i delikatnie w przygotowanym przez siebie programie szkolnym będzie sączyć w głowy naszych dzieci.

Na pierwszy rzut oka całkiem poprawny merytorycznie program kryje treści niepokojące i indoktrynujące. Przytoczę tu tylko jeden z przykładów. Oto próbka tez do dyskusji na temat OSOBY zaroponowana przez panią Środę:

„osobą jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, co czyni”,
„osobą jest ktoś, kto potrafi współczuć i pomóc innym”,
„osobą jest istota, która myśli”,
„osobą jest istota, która umie myśleć o własnej śmierci i o sobie”.

Trudno sie z tym na pierwszy rzut oka nie zgodzić jednak głębsza analiza staje się niepokojąca. Jak zwraca uwagę ks. prof. Bortkiewicz, odpowiedzi na tak skonstruowane pytania i na taką sugestię koncepcji osoby eliminują z tej kategorii zarówno tych, którzy jeszcze nie mają świadomości, jak i tych, którzy ją utracili. Ta koncepcja człowieka od lat służy uzasadnieniu aborcji bądź eutanazji. Każdy z nas był OSOBĄ w łonie swojej mamy i każdy z nas będzie OSOBĄ jeżeli na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności utraci świadomość i kontakt z tym co nazywamy rzeczywistością.

Za wprowadzeniem gender do szkół stoją właśnie etycy i działaczki feministyczne pokroju pań Magdaleny Środy czy Kazimiery Szczuki.

Co wybrać?

Bez skrupułów i odważnie wybierzmy jako rodzice katoliccy naukę religii. Jak mawia Jacek Pulikowski, trzeba w dzisiejszym świecie nawijać naszym dzieciom “kłębek” wartości, by jak wyjdą do zlaicyzowanego świata miały z czego “odwijać”.

Przeciw gender

SPR-logoCentrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny rozpoczyna na szeroką skalę promocję programu “Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Placówki, które do niego przystąpią zobowiążą się, że na ich terenie nie będą prowadzone zajęcia, które:

  • propagują treści szkodliwe dla zrównoważonego rozwoju płciowego, osobowościowego i społecznego dzieci;
  • promują wczesną inicjację seksualną;
  • kwestionują biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn;
  • kwestionują znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Uczestnicy programu mogą otrzymać certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”. Ten certyfikat jest ważną informacją dla nas rodziców, czy w takiej szkole możemy być spokojni o wartości, jakie przekazuje się dziecku.

Dlatego zachęcam – zapytaj dyrekcję szkoły lub przedszkola. do której uczęszczają Twoje dzieci, wnuki, młodsze rodzeństwo, czy chce posiadać ten certyfikat i czy będzie bronić się przed działaniami, które atakują rodzinę i osobowość młodego człowieka.

slide4-980x360

 

Opracował: ra na podstawie: www.naszdziennik.pl/ / szkola-przyjaznarodzinie.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here