Strona główna Blog Tajemnice Pieniądza
00:28:44

Antykultura – strefa euro

Strefa euro - ekonomiczna dominacja. Prezentacja kolejnego, ciekawego odcinka Antykultury.

E. Michael Jones – Jałowy Pieniądz

"Argumentując, że emisja monety przez wolny rynek zostałaby przeprowadzona lepiej, Rothbard twierdzi, iż "przeciwnicy prywatnej monety utrzymują, że doszłoby do serii oszustw. Ci sami oponenci ufają jednak rządowi w tej samej kwestii". Ten argument wydaje się być bardziej przekonywujący gdy go odwrócimy. Jeśli oszustwa zdarzają się tam, gdzie w sprawę zamieszany jest rząd, ze wszelkimi wymaganymi ograniczeniami prawnymi, to do jakich nadużyć mogłoby dochodzić w sektorze prywatnym, nie poddanym żadnej kontroli?" E. Michael Jones, Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział 'Merkantylizm"

E. Michael Jones – Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział XVIII “Teoria uczuć moralnych”.

"Jako potomek rewolucji protestanckiej, która miała już ponad dwieście lat, Smith wiedział, że nie będzie łatwo. Protestantyzm, który w czasie, gdy Smith pisał swą książkę, był niczym innym jak usprawiedliwieniem dla kapitalizmu, miał swe początki w kradzieży. Nie trzeba dodawać, że kradzież nie jest solidną podstawą dla żadnego ze znanych porządków społecznych. Tak więc głównym zadaniem. przed jakim stanęli protestanccy teoretycy społeczni w rodzaju Smitha, było znalezienie legitymacji dla systemu odwołującego się do kradzieży: najpierw kradzieży własności Kościoła, później kradzieży złota, a w końcu, w czasach gdy Smith pisał swą książkę - zawłaszczeniu pracy." E. Michael Jones, Jałowy Pieniądz, Tom II, rozdział XVIII "Teoria uczuć moralnych". źródło: http://tajemnicepieniadza.pl/

Jałowy Pieniądz – Teoria Uczuć Moralnych

"Smith poznał francuskich fizjokratów dzięki Hume'owi, który spotkał się z nimi podczas swego pierwszego pobytu i to właśnie od nich zaczerpnął charakterystyczne niezrozumienie istoty prawa naturalnego. Będąc pod fatalnym wpływem newtonowskiej fizyki, zarówno Smith, jak i fizjokraci, "pomieszali porządki fizyczny i moralny i nazwali to "prawem naturalnym" (Pesch, "Lehrbuch") Jałowy Pieniądz, Tom II, Rozdział XVIII, Teoria Uczuć Moralnych.

Prymas Hlond – “nie kapitał jest zły, lecz kapitalizm”

" Uważał, iż Polakom jako przedstawicielom narodu biednego należy „jak najwięcej zostawić inicjatywy i wolności ekonomicznej”. Podkreślał również, iż to „nie kapitał jest zły, lecz kapitalizm”. Ostrzegał jego wrogów: „kapitał jest potrzebny, bo inaczej proletaryzm pozostałby zmorą świata jako jego wieczne przekleństwo”." źródło: http://bit.do/ffRDa

Jałowy Pieniądz – Ekonomia Pogańska

E. Michael Jones o prawdziwej ekonomii: "Nie ma niczego rozumnego w "racjonalności ekonomicznej" która z jednej strony dąży jedynie do uzyskania najwyższej możliwie ceny za możliwie najmniejszy wysiłek, a z drugiej strony do płacenia możliwie najniższego wynagrodzenia za wysiłek największy." Jałowy Pieniądz, Tom I, rozdział II "Ekonomia Pogańska".

Kategorie

Pozostań z nami

Śledź najlepsze artykuły z ciekawymi infografikami razem z naszym portalem - inspirujące wywiady, opinie, myśli i historie.