Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych „elit”.

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

 

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

 

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

 

W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

 1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
 2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby „Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
 3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też „zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
 4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
 5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

 

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie „rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

 

Zapoznaj się z cyklem artykułów o Bogactwach naturalnych Polski jaki opracowaliśmy

 

60 KOMENTARZE

 1. Hi _ wielokrotnie już zabierałem głos ww tej sprawie. W latach 70 XXw pracowałem w firmie, która projektowała zespół kopalń ” SUWAŁKI ” _ No cóż potem przyszła SOLIDARNOŚĆ, jeden WIELKI BRAT zastąpił drugiego, i nagle nic się nie stało opłacalne. Projekty zostały wstrzymane. Podejrzewam jednak, że ciągle są gdzieś do obejrzenia grube tomy ze wszystkimi wyliczeniami, mapami złóż i ch wartością !!!

 2. W latach 1960 pracowałem w przedsiębiorstwie poszukiwań w Jaśle . Poszukiwania prowadzone były na terenach Podkarpacia . W Żurawicy k/ Przemyśla płuczka zamiast normalnej temperatury wypływała gorąca . Przy głębszych wierceniach wypływałaby woda termiczna .

 3. Dzisiaj może się nie opłaca……. Uran się kończy. Zielona energia została zmonopolizowana za pomocą producentów urządzeń. Czy Polaka-szaraka, stać jest na cenę 2-3 zł za 1 kWh ? Raczej nie. A jeśli chodzi o CO2, to proszę mi wyjaśnić, dlaczego zezwolenia emisyjne NATYCHMIAST pojawiły się na giełdach. Czyżby Europie nie zależało na kontroli obrotem tych STRATEGICZNYCH papierów ??? „Serdecznie witam moich Braci, a Brat to ten co dobrze płaci” ????

 4. Panie Marcinie Zielinski.Po pierwsze – zeby postawic komus zarzut populizmu, to pan powinien podac informacje zrodlowe, ze nie jest tak jak mowi autor.Po drugie – zupelnie przypadkowo napotkalem wystapienie w internecie czlowieka z rzadu ( nie pamietam nazwiska, ale czlowiek to z doktoratem), ktory podawal jako pracownik odpowiedzialnego ministerstwa dokladnie takie same wiadomosci, a nawet jeszcze bardziej uszczegolowione.. Na moj glupi technicznie rozum, nalezaloby zagwarantowac prad z ujec geotermalnych (a nie wiatrakow, atomow i innych glupot) i majac tania energie do napedzania maszyn, wziac sie za przemysl wydobywczy (w tym roboty), przygotowujac sie jednoczesnie do przetwarzania surowcow, bo na tym tez sie zarabia.Rzecz w tym zeby na problem nie patrzec tylko „politycznie” ale przede wszystkim gospodarczo.Zbudowanie potegi gospodarczej ( jest z czego), zsamo zdeterminowaloby polityczne znaczenie Polski.Do roboty! Likwidowac mafie, ktora w tym przeszkadza, skadkolwiek ona jest.

 5. Nie było utajnione? To dlaczego absolwent geologii zapytany, co tam jest w ziemi, dopiero po pijaku zaczął zdanie „wy nie macie pojęcia, co tam…” i przerwał, bo w jednej sekundzie wytrzeźwiał. Potem nie pisnął już ani słówka. (Rok 1980-81). … Nie było utajnione? :)

 6. Każdy surowiec leżący w ziemi jest opłacalny w wydobyciu i zależy od ceny surowca i sposobu wydobycia. gdyby posiadać tanią, darmową energię elektryczną ze termalnych źródeł to bezzałogowe roboty i elektryczne kombajny wydobędą surowce niemal za darmo z każdej głębokości – to dzisiaj żaden problem. Potrzebna jest tylko chęć wzbogacenia narodu polskiego a nie obcego!

 7. Autor tego artykułu może mieć rację, gdyż wojska okupacyjne (USA) znajdują się głównie w tych miejscach gdzie podobno są największe złoża no i pewnie tam badają tym swoim sprzętem jak tu Słowian Polaków okraść. Muszą mieć tu jakiś interes nikt tak sobie nie przyjeżdża.

 8. Ja pamiętam te czasy kiedy w Karlinie odkryta ropę .Dokonano odwiertu a ropa trysnęła za nim dokonaną ujarzmienia wycieku ,płynęła ponad tydzień. Wszyscy krzyczeli ,że to największe złoże na Świecie .Ostatecznie było pozyskiwane dziennie 2-3 systerny kolejowe. Nie wiem czy obecnie jest nadal ten szyb aktywny

 9. w niemczech na kopalni wydobywalismy na poz 1800m i jakims cudem sie oplacalo a co wiecej goprnik tu nie pracuje za 500 euro jak w pl;)

 10. 1. Autor tego „absurdalnego” artykułu nie podaje praktycznie rzadnych źródeł swoich rewelacji
  2. Jedyne źródła to powolywanie sie na Gierka…… słabo troche, komunisci nie mieli najlepszej paasy z Polakami
  3. O wielu zasobach, wiadomo nie od dziś, ale ich wydobycie, jest nieopłacalne. Autor zdaje sie zapominac że pPolska nie jest krajem wielkosci USA, Kanady czy rosji, gdzie zdewastowanie, obszaru wielkosci Wielkopolski, na potrzebe wydobycia, nie jest problemem.
  4. No i ten Węgiel kamienny, ktróry ma wciąz być polskim złotem??? To czemu do motylej nogi, polski egiel zalega na hałdach bo jest za drogi, w stosunku do jakości. A Kochany rzad bolszewików PiS po ciuchu zwieksza eksport z Rosji???A bo tanszy, i pewnie stosunek cena.jakosc jest lepszy.

  Autor tego artykulu, wykzał sie demagogia i gadaniem o niczym, po pierwsze, wowinien przedstawic solidne żródła swoich rewelacji, bo podaje dosc dokładne informacje, rtyle a tyle ton, taka i taka wartosc.

  Wiec Panie Autorze, albo poda pan źródła, aktualne, rzeczywiste, albo jesteś pan kłamca, zwykłym oszustem, bez zdolności honorowej.

 11. Gdyby Polska posiadała tylko pustą pozbawioną wody i środków do egzystencji krainę to nie doszło by do żadnej wojny , podbojów , okupacji, czy zaborów i tak od tysiąca lat i więcej.

 12. Polacy, nawet jeżeli tylko część tych złóż jest możliwa do zdobycia, to oczywiste jest, że Niemcy i Rosja chcą zagarnąć te ziemie nie dla rolnictwa lub pozyskania niewolników.
  Oczywiście, że najbogatsi tego świata chcą położyć rękę na tych złożach. Pozostaje tylko założyć porozumienie Polaków ponad podziałami, zainwestować w dużą armię dobrze wyposażoną i pilnować dobytku do którego wielu chciałoby się dobrać, wielu złodziei od wieków.
  To że w USA przeszła ustawa 447 o dziedzictwie poza krewniaczym żydów amerykańskich, dotyczących ziem, gdzie kiedykolwiek żyli przedstawiciele tej religii, oznacza, że jest coś na rzeczy. Ta „ekipa” nie chwyta się ziemi rolniczej, lecz możliwości handlu i wysokich zysków w przyszłości.
  Cały świat dużych pieniędzy widzi, że naród polski jest kompletnie podzielony i skłócony i można nim manipulować i w tej chwili jest prężenie muskuł przed zajęciem tych ziem wraz ze zombiakami (chyba tak można nazwać to co się obecnie dzieje z naszym narodem).
  Polacy nie zmarnujmy tego!

 13. A tak w ogóle – po co się podniecać złożami, które nawet jeśli faktycznie istnieją, to wydobycie z nich jest nierentowne? Co to za „bogactwo”, skoro się nie opłaca?!?

 14. „…co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/)” Pluton jest pierwiastkiem sztucznym. Nie ma czegoś takiego jak „złoża plutonu”. Tak na marginesie.

 15. Manipulacja i duraczenie tego pseudo „artykułu” polega na tym że nie jest brane w ogóle pod uwagę wydobycie. Złoża węgla są poniżej 1000 m gdzie już w tym momencie temperatura wydobycia to 32 C. Miedź ma temperaturę wydobycia na poziomie 50 C. Ropa jest tylko w warstwie podskórnej, mocno zanieczyszczona. Już o zanieczyszczeniu złota nie wspomnę ! Aby to zobrazować jeżeli już będzie technologia aby wydobyć i przeczyścić np. ropę to zbliżonym czasie zostanie wymyślona technologia żeby wydobyć nasze zasoby (spore!) na oceanie spokojnym (tak mamy działkę na oceanie i nie jest to duraczenie!) :

  1) http://www.zadruga.pl/polskie–terytorium–zamorskie—-.html.

  2) https://www.money.pl/d/popup.htm?http://static1.money.pl/i/h/212/b402388.jpg

  Nie róbcie z ludzi idiotów dla swoich celów! Tą cechę/własność jak kolwiek to zwał uzurpuje sobie rząd, jesteście tacy sami ? :)

 16. +Preparat, o innych złożach nie będę dyskutował, ale bredzisz waść w kwestii miedzi. Nawet w mediach niezbyt nam przychylnych możesz przeczytać, że złoża miedzi i srebra to mamy jedne z największych na świecie. Potwierdza to niezależny raport Micon International. Wydobycie roczne KGHM miedzi na poziomie 29mln ton jest zaplanowane na najbliższe kilkadziesiąt lat

 17. polska najbogatszym krajem na świecie:)hahahahahahah, co za idiota to napisał?! hahahahqha, gdzie ropa, złoto, gaz, patyna, gdzie potęzne złoża tych minerałów i dobroci? gdzie złoża miedzi, żelaza?! hahahahaha, co za bzdury tu są napisane?! i co za debil wierzy w te bajki? hahahaha

 18. Ciekawe. Ani obecna, ani poprzednia, ani jeszcze wczesniejsza ekipa rządząca ni o tym nie wie. Trzeba zaczekac az eprodnik.pl bedzie u wladzy to znajda jescze zloza diamentow. Niezly fake news.

 19. Na pewno masz rację, jeżeli chodzi o koszty pozyskania tych kopalin.
  Na pewno nie masz racji, próbując dorobić do tego narrację. Podane przez Ciebie przykłady „układów” można zastosować do czegokolwiek, np. handlu międzynarodowego, wprowadzenia ceł czy prawdę mówiąc czegokolwiek innego. Nawet korniki z Puszczy Białowieskiej mogłyby zgłosić veto ;)

 20. TYLKO CI WIEDZIELI, KTÓRZY STUDIOWALI GEOLOGIĘ + INNI WTAJEMNICZENI + NAUKOWCY ITP. RESZTA / CZYLI GROS/ NIE MIAŁA ZIELONEGO POJĘCIA..!!! STUDIOWAŁEM GEOL. /CHOĆ NIE SKOŃCZYŁEM…TROCHĘ SIĘ TYM INTERESOWAŁEM.POTEM..!!
  PS MOJE PYTANIE..CZY TO WSZYSTKO CO MAMY NP. OKOLICE SUWAŁK..CZY TO OPŁACALNE I MOŻLIWE DO WYDOBYCIA..?!

 21. Bzdura.
  Dla przykładu:
  Złoża tytanu pod Suwałkami owszem są ale zalegają na głębokości bodajże 5 km, co sprawia że kopalnie byłyby nie rentowne.
  Złoża niklu obok Ząbkowic to wyrobiska w Szklarach. Nikiel był eksploatowany jeszcze „za niemca” w formie sztolni,a polak eksploatował to odkrywkowo. Platynowce były znajdowane przed ’45, i były to pojedyncze gniazda.
  Większość przytoczonych „złóż” jest po prostu nierentownych.
  To jest dopiero wprowadzanie ludzi w błąd.

 22. Wg mnie, To Polska prawdopodobnie posiada podobne zasoby naturalne i ich zageszczenie co nasi sasiedzi, Jakos nie chce mi sie wierzyc ze To akurat w mistycznej Polsce zmagazynowane sa wszelkie najbardziej oplacalne surowce. To wyglada tak jakby komus zalezalo na poszukiwanach tych zloz z pieniedzy budzetowych,a w przyadku odnalezienia prywatyzacji zloza:) lecz w PL to raczej bybloby jak z agencja kosmiczna czy nuklearna

 23. co do suwalszczyzny… obecnie wydobywanie podobnych złóż na świecie odbywa się na max głębokości 300m te są 1500 – 2000m…
  zapraszam inwestuj swoją kasę redaktorzyno nie naszą podatników….
  dalej nie czytałem bzdur gołym okiem widać jaki mają cel…
  każdy kto choć pobieżnie zagłębił się w temat musi widzieć drugie dno ale pan chce trafić do ciemnego ludu i wywołać w nim określone odruchy… ludzie poczytajcie sami macie google szukajcie wiarygodnych źródeł….

 24. …czytam ten artykuł i dochodzę do wniosku ze …skoro Pan Bóg dał to Polakom ,to teraz przyszedł brać profity
  Zaczął od geotermiii …zobaczymy gdzie skończy ???

 25. Przecież Gierek wziął swego czasu pożyczkę z Deutsche Banku, aby pod Suwałkami uruchomić te wielkie złoża i mieli już budować miasteczko dla robotników, tylko pod koniec lat 70-tych coś ucichło. Myślę, że tak jak wg Stasi, Kiszczak zdefiniował stan wojenny, jako coś, co ma służyć wprowadzeniu swoich ludzi na czoło Solidarności, tak oni już zaplanowali wprowadzić kontrolowaną demokrację i aby nam Polakom nie było za dobrze, to kazano zabetonować te złoża. Nie wierzę, że podmioty kontrolujące zasoby ziemskie, tak łatwo oddadzą coś z tego gigantycznego tortu.P.S. Mainstream, to szambo, utrzymywane przez wąską grupę reklamodawców – bogaczy. Kontrolując informację, kontrolujesz demokrację. Jest fałszywy pluralizm, który u nas akurat przełamał nieco o.Rydzyk, stąd hejterstwo totalne. Totalna opozycja wszystko potwierdza

 26. wynik będzie obarczony efektem silnej indoktrynacji rosyjskiej i nie tylko, agentury wpływu

 27. No tak, najlepiej pisać żeby samemu zacząć wiedząc że zdrajcy w polskim rządzie są na usługach Niemców i zrobią wszystko żeby się nie opłacało np. mnie, ale za 5 lat przyjedzie Hans i jemu już się będzie opłacało… Precz ze zdrajcami Polski, ziom przejrzyj na oczy, wszędzie naokoło kupujesz już u Niemca, jeździsz niemieckimi autami, pożyczasz od Niemca hajs, powodzenia, jeszcze oddaj Niemcowi gaz i rope a nam sprzedaj wizerunek uśmiechniętego zdrajcy Donia.

 28. Przede wszystkim badania pod koniec lat 80 zostały przerwane ze względu na przemiany i braki w kasie na następne wiercenia, poniekąd spowodowane tzw Zielonymi Płucami Polski. A co do zasobów to nie było to nigdy utajnione, jeśli ktoś uczył się lub studiował geologię to wiedza na temat złóż bogatych w żelazo i inne pierwiastki była przekazywana. Szukanie tutaj tzw rządów „warszawskich” to daleko idąca paranoja. Dziś wystarczy zrobić referendum w okolicach Suwałk czy chcą kopalń podziemnych w swojej okolicy… Jak myślicie jaki będzie wynik? Czy to też będzie działanie rządu „warszawskiego” i zmowy ponad Polską?

 29. Autor kłamie strasząc konstytucją RFN. Niemcy miały w 1937r. inne granice niż dziś, a uznawanie prawa Niemców, którzy znaleźli się w wyniku wojny w innym państwie, do osiedlenia się w RFN, to nie jest wysuwanie roszczeń terytorialnych. W konstytucji RFN nie ma roszczeń terytorialnych, lecz tylko prawo Niemców do zamieszkania w Niemczech.

 30. Podobnych głupot ludzi nawiedzonych dawno nie czytałem, ale pomarzyć o potędze – dobra rzecz. Proponuję autorowi otworzyć własną firmę i zająć się wydobywaniem tych bogactw. Życzę powodzenia oraz więcej szczęścia niż tym zapaleńcom od „Złotego Pociągu”.

 31. Cały czas mówi się o gazie ropie -i co kto zabrania nam wydobywać gzdety plotki -za PRL były głosy ze Rosja nam zabrania wydobywac -terz nie ma powodu by jej wydobywać jak jest… Do roboty …

 32. Polska uwielbia być kopana w tyłek czy przez ruskich czy inne nacje, to bez znaczenia wiec takie artykuły tez są bez znaczenia

 33. >Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu
  Po upływie ponad 1.5 roku dobrej zmiany jakoś nic nie słychać o wielkim „ruszaniu” polskich złóż ropy i gazu.

 34. Jestem fanem każdego, kto co najmniej stara się być rzetelny i obiektywny oraz potrafi indywidualnie wyciągać konstruktywne wnioski.

  Wypisuję tak, aby Polacy potrafili kwestionować to, co przeczytają w Internecie. Po raz kolejny zachęcam do odwiedzenia źródeł, które autor osobiście podał.

  PS. Jeśli mogę zapytać, co wg Ciebie oznacza pojęcie „rząd warszawski”?

  Pozdrawiam.

 35. Na mapie zaznaczono tylko okręg Legnicko-Głogowski jako złoża miedzi. W rzeczywistości jest on o wiele większy i sięga dalej na południowy-zachód. Podobno mogą być tam lepsze złoża niż w rejonie Głogów – Lubin – Polkowice. Od kilku lat planowana była budowa kopalni miedzi w Bolesławcu. Niestety projekt został mocno przyhamowany, ale może kiedyś ruszy wydobycie.

 36. Chyba jesteś fanem rządów warszawskich,bo wypisujesz tak aby Polacy nie uwierzyli w te zasoby naszego kraju.

 37. Od czego tu zacząć.

  Tytuł i pierwsze akapity – silnie subiektywna opinia, bardzo negatywnie nacechowana, skierowana przeciwko konkretnej grupie (dodam tylko, że jakiej grupie, nie ma tutaj żadnego znaczenia). Zwykle takie artykuły przestaję czytać po pierwszym akapicie.

  Kolejny akapit – atak na Niemcy. Autor zapewne przytacza art. 116 Ustawy Zasadniczej Bundesrepublik Deutschland (Niemiec). Przemilczał natomiast konferencję poczdamską (latem 1945), Układ zgorzelecki (6 lipca 1950 r.), czy chociażby Warschauer Vertrag (7 grudnia 1970 r.). Poza tym, proponuję osobiście przeczytać wspomniany art. 116.

  Poza tym, nie wiem skąd autor wziął informacje nt. pokładów gazu i ropy naftowej. Wg źródeł, do których mi się udało uzyskać dostęp, polskie zasoby węglowodanów są mniejsze niż czwarta część podanej przez niego wartości, z czego szacuje się, że 10-12% z tego jest wydobywalne.

  Jednak to wcale nie wszystko!!!

  Autor przede wszystkim kompletnie pomija temat wydobywania tych zasobów, pozyskiwania surowców z rudy, generowania odpadów, wpływu górnictwa na otoczenie, wpływu na środowisko, kosztów inwestycji, bezpieczeństwa i można by jeszcze wymieniać.

  Dodatkowo gra słów, manipulowanie czcionką, nadużywanie znaków diakrytycznych i inne chwyty socjotechniczne mają wywołać u czytelnika dodatkowy stan wzburzenia.

  Ogólnie, cały artykuł jest po prostu kopiuj-wklej z innego artykułu z 2014 roku, który jest wybiórczym kopiuj-wklej artykułów z lat 2003-2011.

  Na obronę dodam jedynie tyle, że Polska rzeczywiście jest bardzo bogata w paliwa kopalniane i różnego rodzaju kruszce (chociażby Sudety). Problem z ich wydobyciem jednak nie sprowadza się wyłącznie do „nie lubianej przez nas partii”.

  Pozdrawiam.

 38. A na czym ta nierzetelność ma polegać, czy aby na próbie nie respektowania interesów Rosji i Niemiec? Kiedy powstanie rządowa komisja do przeanalizowania krok po kroku tych informacji?

 39. Artykuł jest napisany w tak nierzetelny sposób, że równie dobrze mógłby nosić tytuł: „Zatajone przed Czytelnikami fakty o bogactwach Polski, czyli największe…”. Jeśli ktoś nie ma ochoty zgłębiać się w szczegóły przemysłu kopalnianego, to proponuję przynajmniej zajrzeć do podanych przez redakcję źródeł i samemu wyciągnąć wnioski.

  Pozdrawiam.

 40. O metalach „ziem zadkich” występujących na suwalszczyznie słyszałem juz dawno. Żadna tajemnica. Co do ropy to nie wiem.

 41. Twój żydopisowski guru Kalkenstein odda to wszystko żydkom jako rekompensatę za „polskie”obozy koncentracyjne,wiec niech lepiej leżą odłogiem i czekają na prawdziwych POlaków.

 42. Skad te wszystkie informacje i jaka pewnosc, ze sa one prawdziwe? Owszem imponujace to wszystko ale skad te informacje? Jak mozemy potwierdzic ich prawdziwosc?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here