Problem z zabrudzeniem urządzeń produktami spalania mają posiadacze wszelkiego typu kotłów i pieców opalanych węglem. Poznaj przyczynę zabrudzeń i preparat AnLen®, który oczyszcza piec.

Producenci kotłów i pieców prześcigają się w różnych konstrukcjach urządzeń, głównie dla podniesienia sprawności poprzez próbę ograniczenia zabrudzenia sadzą, smołą komór spalania i wymienników ciepła. Jednak mimo najnowocześniejszych rozwiązań problem zawsze wraca.

 Jerzy Sznerski
Stimbergstr. 209
D-45739 Oer-Erkenschwick

tel. +49 2368 8987163
tel. +49 176 345 19447
e-mail: sznerski@sznerski.com
www.anlen.pl

Problem zabrudzeń jest niemożliwy do całkowitego rozwiązania na bazie zagadnień konstrukcyjnych. Po części wynika to z samych właściwości fizykochemicznych węgla. Bardzo często można zauważyć, że w dwóch sezonach grzewczych węgiel kupiony u tego samego dostawcy, wg dokumentów z tej samej kopalni i o tej samej kaloryczności potrafi spalać się zupełnie inaczej np. pierwszy raz dobrze, a drugim razem opornie. Biorąc pod uwagę wietrzenie węgla na hałdzie mamy również do czynienie z dwoma różnymi paliwami, węgiel zaraz po wydobyciu ma inne parametry niż węgiel np. 3 miesiące leżakowany na hałdzie pod gołym niebem. Zmiany konstrukcyjne w kotłach nie są w stanie uwzględnić tych wszystkich subtelności.

Węgiel składowany w różnych stronach naszego kraju podlega wpływom atmosferycznych co w miesiącach jesiennych jest bardzo intensywne.

Co powoduje zabrudzenie?

Komplikacje jakie powodują zabrudzenia są poważne, ponieważ zanieczyszczenia generują trudności i zagrożenia. Oblepiając wnętrze kotłów i kominów ograniczają sprawność tych pierwszych, co przekłada się min. na wzrost zużycia paliwa, a redukując odprowadzanie spalin (zmniejszając ciąg) stwarzają niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców lub pożaru w tych drugich. W okresie grzewczym często słyszymy o zaczadzeniu całych rodzin lub pożarach kominów. Przyczyna jest zawsze jedna, niesprawna, zabrudzona produktami spalania instalacja odprowadzająca spaliny ze źródeł ciepła.

Powodem wytwarzania przez kotły sadzy, smoły i dymu jest tzw. spalanie niezupełne, dla którego masa spalanej substancji faktycznie ulegnie utlenieniu jednak na trzy sposoby. W stosie palącego się paliwa zachodzi utlenianie węgla przez tlen zgodnie ze znaną wszystkim reakcją:

C + O2 → CO2 + Q,

(1)

oraz równoczesne utlenianie węgla przez dwutlenek węgla zgodnie z reakcją:

CO2 + C +q1 → 2CO,

(2)

a także utlenianie tlenku węgla przez tlen do dwutlenku węgla:

2CO + O2 → 2CO2 + q2

(3)

Jak widać produktami reakcji (1) jest dwutlenek węgla i ciepło (Q), które chcemy otrzymać i właśnie dla jego wytwarzania spalamy węgiel. Tymczasem w reakcji (2) ciepło (q1) jest substratem, jest czynnikiem koniecznym dla utleniania węgla przez dwutlenek węgla i dlatego reakcja ta zachodzi tylko w stosie spalającego się opału. Przebieganie reakcji (2) jest brzemienne w skutkach ze względu na usuwanie ze stosu spalającego się paliwa węgla, który powinien zostać spalony zgodnie z (1) oraz pobieranie z rozgrzanego opału ciepła, przez co stos jest mniej wydajny energetycznie. Mówiąc inaczej węgiel, który chcemy skutecznie utlenić wg (1) staje się gazem, który wylatuje kominem, a oprócz tego stos paliwa pozbawiany jest ciepła „wysysanego” przez reakcję (2). Reakcja (3) z punktu widzenia energetycznego jest nieznacząca ponieważ dostarczane przez nią ciepło (q2) jest kilkukrotnie mniejsze niż pobrane z układu ciepło (q1).

To właśnie z powodu ochłodzenia stosu spalającego się opału pojawiają się problemy z niedopalonymi resztkami i niechcianymi produktami spalania jakim są sadza, smoła i dym. W realnych warunkach spalania nie ma możliwości ustrzeżenia się również przed pozostałości jaką jest popiół.

Preparatem do oczyszczania pieca jest AnLen®

Aktywator spalania paliw stałych AnLen® doskonale ogranicza wytwarzanie niepożądanych produktów spalania niezupełnego jak również efektu braku spalania całkowitego czym są niedopalone resztki paliwa. Dzięki AnLen® warunki spalania ulegają drastycznej zmianie, a opisana wyżej niepożądana reakcja (2) praktycznie nie zachodzi. AnLen® jest niezwykle skuteczny dzięki swojej ingerencji w sam proces spalania. AnLen® działa po prostu u źródła, czyli w samym procesie spalania. Wiele na stronie www.anlen.pl o preparacie opisanych jest przykładów ludzi, którym w problemach z zabrudzeniem i zwietrzałym paliwem pomógł AnLen®. Można przeczytać tam np. opinię „Zbyszka – Zakład Kamieniarski w Kubicach, kocioł Viadrus Hercules U22” czy Norberta z Jemielnicy. AnLen® to na prawdę nowa historia i przełom w spalaniu wszystkich paliw stałych (węgla, ekogroszku, koksu, drewna, biomasy, pelletu…).


Ps. AnLen® nadaje się również do grilowania :)


AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA masa netto 375g

210.00 

Kategoria: Tag:

Opis

Opis produktu: stabilna chemicznie mieszanina naturalnych minerałów; niepalny, niewybuchowy proszek w kolorze perłowym, pozbawiony smaku i zapachu; nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i organizmów żywych.

Zastosowanie: AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA skutecznie utrzymuje szyby i kominki w czystości. Środek przeznaczony do zastosowania we wszelkiego rodzaju kominkach opalanych drewnem, brykietami czy peletem.

Oto 11 powodów dlaczego stosować AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA:

 

 • Oczyszczanie szyby kominkowej i wnętrza kominka w czasie spalania opału.
 • Większa niż 20% wilgotność drewna nie powoduje już niskotemperaturowego spalania z wydzielaniem sadzy i smoły.
 • Przepalanie kominka z naniesionych wcześniej osadów sadzy i smoły dzięki wyższej i równomiernej temperaturze wkładu kominkowego.
 • Sadza wydziela się w minimalnych ilościach, głównie w czasie rozruchu i uzupełniania paliwa. Przy ustabilizowaniu pracy kominka nad kominem widać drobne obłoczki białego dymu lub tylko falujące ciepłe powietrze.
 • Nie występuje niskotemperaturowa korozja kominka przez co wydłuża się czas eksploatacji wkładu kominkowego.
 • Powstałe ze spalania drewna spaliny nagrzewają jednorodnie wkład kominkowy co wydłuża jego żywotność.
 • Lepiej wykorzystane paliwo. Kominek produkuje głównie ciepło, a nie sadzę, smołę i dym.
 • Obsługa kominka ograniczona jest do minimum dzięki długim czasom pracy urządzenia w stanie równowagi.
 • Paliwo wypala się dokładnie, całkowicie i zupełnie.
 • Żar utrzymuje się długo i w zależności od ilości zadanego drewna znacznie ułatwia niewygaszanie kominka (dotyczy wkładów kominkowych przeznaczonych do spalania ciągłego – praca ciągła).
 • Poprawiony jest komfort cieplny dzięki lepszemu przenoszeniu ciepła przez spaliny oraz jego lepszemu przejmowaniu przez wkład kominkowy.
 • Możliwe jest oszczędzanie drewna (20%÷30%) przy zachowaniu dotychczasowego komfortu cieplnego.

 

 

Sposób użycia: Oprószyć w miarę równomiernie każdorazowo opał przed podaniem do kominka w sposób przypominający przyprawianie potraw, np. solenie mięsa. W przypadku zabezpieczenia opału przed wpływem wilgoci lub warunkami atmosferycznymi możliwe jest przygotowanie większych porcji paliwa przyprawionego środkiem.

Dawkowanie: Widoczne na filmie poglądowym

Gęstość nasypowa: 1 mililitr [ml] AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA = 0,78 gram środka.

Instrukcja: Instrukcja zamieszczona jest na stronie www.czystykominek.anlen.pl

Identyfikacja zagrożeń: brak zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego potwierdzone przez Laboratorium Środowiskowe HuK – Niemcy, Certyfikat Nr B145408 oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ( Państwowy Zakład Higieny ) – Polska, Numer atestu PZH/HT-3032/2015

AnLen® CZYSTY PIEC masa netto 230g

125.00 

AnLen® CZYSTY PIEC
masa netto 230 g
skutecznie utrzymuje  urządzenia grzewcze w czystości obniżając koszty opału
środek przeznaczony do zastosowania we wszelkiego rodzaju piecach i kotłach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym.

Kategoria:

Opis

Opis produktu: stabilna chemicznie mieszanina naturalnych minerałów; niepalny, niewybuchowy proszek w kolorze perłowym, pozbawiony smaku i zapachu; nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i organizmów żywych.

Zastosowanie: AnLen® CZYSTY PIEC skutecznie utrzymuje urządzenia grzewcze w czystości. Środek przeznaczony do zastosowania we wszelkiego rodzaju piecach i kotłach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym.

Oto 16 powodów dlaczego stosować AnLen® CZYSTY PIEC:

 • działa bezpośrednio w palenisku poprawiając warunki spalania;
 •  jest podawany razem z paliwem, a nie na rozgrzane paliwo;
 • ma pH = 7 co oznacza, że nie reaguje chemicznie z materiałem kotła, materiałem komina ani farbami;
 • jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt ponieważ jest mieszaniną minerałów naturalnego pochodzenia;
 • umożliwia sprostanie wymaganiom unijnej dyrektywy CAFE, mającej za zadanie chronić jakość powietrza, bez konieczności odejścia od spalania węgla;
 • dzięki synchronizacji generowanych fal cieplnych zapewnia całkowite nasycenie ciepłem wody przez co jakość ciepła otrzymanego przy spalaniu węgla z AnLen® CZYSTY PIEC jest nieporównywanie wyższa;
 •  posiada certyfikat ( Raport nr B145408 ) niemieckiego Akredytowanego Laboratorium Ochrony Środowiska – HuK Wenden;
 • jest środkiem uniwersalnym, może być stosowany w każdym rodzaju, typie i wielkości urządzenia grzewczego
 • przepalanie pieca z naniesionych wcześniej osadów sadzy i smoły. Sadza wydziela się w minimalnych ilościach, głównie w czasie rozruchu i uzupełniania paliwa.
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowania urządzeń:
  – Komina – minimalne ryzyko zapalenia sadzy w kominie;
  – Pieca – AnLen® ogranicza do minimum ilość wytworzonego przez palenisko czadu.
 • lepiej wykorzystane paliwo. Piec produkuje głównie ciepło, a nie sadzę i smołę i dym.
 • obsługa pieca ograniczona jest do minimum dzięki długim czasom pracy urządzenia w stanie równowagi.
 • paliwo wypala się dokładnie, węgle gorszej jakości spalają się dużo dokładniej.
 • żar utrzymuje się długo co często umożliwia niewygaszanie pieca.
 • poprawiony jest komfort cieplny dzięki maksymalnemu rozgrzaniu pieca.
 • możliwe jest oszczędzanie paliwa (15%÷25%) przy zachowaniu dotychczasowego komfortu cieplnego.

 

Sposób użycia:  Oprószyć w miarę równomiernie każdorazowo węgiel przed podaniem do urządzenia grzewczego w sposób przypominający przyprawianie potraw, np. solenie mięsa. W przypadku zabezpieczenia opału przed wpływem wilgoci lub warunkami atmosferycznymi możliwe jest przygotowanie większych porcji paliwa przyprawionego środkiem.

Dawkowanie: Widoczne na filmie poglądowym

Gęstość nasypowa: 1 mililitr [ml] AnLen® CZYSTY PIEC = 0,45 gram środka.

Instrukcja stosowania: Przejdź do strony www.czystypiec.anlen.pl

Identyfikacja zagrożeń: brak zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego potwierdzone przez Laboratorium Środowiskowe HuK – Niemcy, Certyfikat Nr B145408 oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ( Państwowy Zakład Higieny ) – Polska, Numer atestu PZH/HT-3032/2015.

Dodatkowe informacje

Waga 0.23 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “AnLen® CZYSTY PIEC masa netto 230g”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here