Znana jest w Kościele Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Jednak współpracujący ksiądz Adam Skawarczyński przygotował Litanię do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.

Warto zawierzyć Maryi rozwiązanie „węzłów” naszych problemów, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga; węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych; węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji, nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą…. Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.

Węzły naszego życia przygniatają nasze dusze, obalają nas, pozbawiają radości nasze serca, a nawet chęci życia. One oddalają nas od Boga, krępują nasze życie i wiarę, nie przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga jak dzieci, by oddać Mu chwałę i uwielbienie. Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam na przeciw żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich.Wołajmy do Maryi: „Ufamy Tobie, nasza Matko, możesz nam pomóc. Rozwiąż te supły życia”.

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Matko, rozwiązująca węzły naszej bezradności w wielu sprawach – przybądź nam z pomocą.
Matko, rozwiązująca węzły braku czasu na rzeczy konieczne –
Matko, rozwiązująca węzły pesymistycznej niewiary w poprawę sytuacji –
Matko, rozwiązująca węzły braku ufności w Boże Miłosierdzie –
Matko, rozwiązująca węzły załamania, rozpaczy i samobójstwa –
Matko, rozwiązująca węzły natrętnych myśli, osaczających nas w dzień i w nocy –
Matko, rozwiązująca węzły zranień psychicznych, wyniesionych przez nas z domu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych obciążeń grzechami przodków i przekleństwami –
Matko, rozwiązująca węzły naszych wstydliwych wad, braków i ułomności –
Matko, rozwiązująca węzły złych skutków krytykowania i osądzania przez nas bliźnich –
Matko, rozwiązująca węzły naszej niewrażliwości na potrzeby biednych i cierpiących –
Matko, rozwiązująca węzły nałogów i uzależnień, zwłaszcza narkomanii i alkoholizmu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewolenia przez duchy hazardu, złych filmów i internetu –
Matko, rozwiązująca węzły naszych problemów z zachowaniem czystości –
Matko, rozwiązująca węzły oporu przed pójściem do spowiedzi i poprawą życia –
Matko, rozwiązująca węzły braku dobrego doradcy lub kierownika duchowego –
Matko, rozwiązująca węzły trudności z odczytaniem i wypełnieniem woli Bożej –
Matko, rozwiązująca węzły zawinionej oziębłości w życiu duchowym –Matko, rozwiązująca węzły trudności z pełnym uczestnictwem we Mszy świętej –
Matko, rozwiązująca węzły niezrozumienia przez nas i odrzucania osobistego krzyża –
Matko, rozwiązująca węzły naszych chorób, trudnych do wyleczenia –
Matko, rozwiązująca węzły braku zdolności do nauki –
Matko, rozwiązująca węzły niechcący przez nas splątane, a wikłające życie nam i innym –
Matko, rozwiązująca węzły naszego osamotnienia, wyobcowania i braku przyjaciół –
Matko, rozwiązująca węzły godzących w nas plotek, oszczerstw, posądzeń i pomówień –
Matko, rozwiązująca węzły przygnębiającego nas oszukania lub okradzenia –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od natrętów, nadużywających naszej dobroci –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez narzucające się nam złe towarzystwo –
Matko, rozwiązująca węzły młodych, szukających drogi swego powołania –
Matko, rozwiązująca węzły długo szukających dobrego kandydata na współmałżonka –
Matko, rozwiązująca węzły niechęci i niezgody w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin dotkniętych rozłąką –
Matko, rozwiązująca węzły napięć między małżonkami –
Matko, rozwiązująca węzły niewierności oraz zdrad małżeńskich –
Matko, rozwiązująca węzły małżonków, winnych unikania latami potomstwa –
Matko, rozwiązująca węzły mających trudności z naturalnym poczęciem dziecka –
Matko, rozwiązująca węzły rodziców, zaskoczonych nieplanowaną ciążą –
Matko, rozwiązująca węzły zakłóceń w przebiegu ciąży –
Matko, rozwiązująca węzły wad rozwojowych dzieci, mających się narodzić –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, ranionych przez rozchodzących się rodziców –
Matko, rozwiązująca węzły dzieci, molestowanych przez starszych –
Matko, rozwiązująca węzły młodzieży, pozbawionej dobrych wzorców i autorytetów –
Matko, rozwiązująca węzły zgorszeń, uderzających w dzieci i młodzież –
Matko, rozwiązująca węzły niedostatku i biedy w naszych rodzinach –
Matko, rozwiązująca węzły rodzin, zapominających o bliskich cierpiących w czyśćcu –
Matko, rozwiązująca węzły nieprzebaczenia, dzielącego latami sąsiadów –
Matko, rozwiązująca węzły w życiu współczesnego Kościoła –
Matko, rozwiązująca węzły trudnych problemów diecezji i parafii –
Matko, rozwiązująca węzły osób duchownych, zagrożonych w swoim powołaniu –
Matko, rozwiązująca węzły księży, żyjących ponad stan pośród biedoty –
Matko, rozwiązująca węzły duszpasterzy, stających się tylko „urzędnikami” –
Matko, rozwiązująca węzły misjonarzy, zagubionych w morzu potrzeb –
Matko, rozwiązująca węzły klasztorów, zbaczających ku życiu świeckiemu –
Matko, rozwiązująca węzły zgromadzeń zakonnych, cierpiących na brak powołań –
Matko, rozwiązująca węzły problemów, napotykanych przez ruchy i stowarzyszenia –
Matko, rozwiązująca węzły kustoszów niszczejących budowli sakralnych –
Matko, rozwiązująca węzły prześladowanych za wiarę w prawdziwego Boga –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi pozornie wierzących, którzy nie dążą do Nieba –
Matko, rozwiązująca węzły, łączące duszę z ciałem – w godzinie śmierci –
Matko, rozwiązująca węzły niepowodzeń w prowadzeniu gospodarstwa –
Matko, rozwiązująca węzły nieefektywnie prowadzonego dzieła lub instytucji –
Matko, rozwiązująca węzły upadających firm oraz nieuczciwych wspólników –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi, niewypłacalnych wobec swoich wierzycieli –
Matko, rozwiązująca węzły osób, dotkniętych długotrwałym bezrobociem –
Matko, rozwiązująca węzły zagrożeń i szkód ze strony rozszalałych żywiołów –
Matko, rozwiązująca węzły skutków nieszczęśliwych wypadków –
Matko, rozwiązująca węzły problemów ludzi niepełnosprawnych oraz ich opiekunów –
Matko, rozwiązująca węzły wynaturzeń i zboczeń, propagowanych jako „naturalne” –
Matko, rozwiązująca węzły, zawiązane przez bezdusznych urzędników –
Matko, rozwiązująca węzły obciążających nas bezsensownych ustaw i przepisów –
Matko, rozwiązująca węzły, zadzierzgnięte przez niesprawiedliwych sędziów –
Matko, rozwiązująca węzły, pochodzące od fałszywych świadków –
Matko, rozwiązująca węzły komplikacji z powodu kłamstw w środkach przekazu –
Matko, rozwiązująca węzły zniewoleń przez sekty i niebezpieczne ruchy –
Matko, rozwiązująca węzły, splątane przez działania masonerii i jej przybudówek –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi sumienia, atakowanych przez piekło i jego ludzi –
Matko, rozwiązująca węzły dzielnych obrońców hasła: „Bóg, honor i Ojczyzna” –
Matko, rozwiązująca węzły twórców kultury, którzy szerzą dobro, prawdę i piękno –
Matko, rozwiązująca węzły ludzi, znienawidzonych za swoją uczciwość i ofiarność –
Matko, rozwiązująca węzły problemów w życiu lokalnych społeczności –
Matko, rozwiązująca węzły społeczeństw, gnębionych przez polityków żądnych władzy –
Matko, rozwiązująca węzły złych relacji między narodami i grupami etnicznymi –
Matko, rozwiązująca węzły konfliktów na różną skalę, by pokój zapanował na ziemi –
Matko, rozwiązująca węzły narodów słabszych, wykorzystywanych przez silniejsze –
Matko, rozwiązująca węzły po ludzku nierozwiązywalne –
Matko, rozwiązująca węzły, które Ty sama znasz, a które w ciszy Tobie przedstawiamy…

(Po chwili ciszy:) Matko, Ciebie prosimy: przybądź nam z pomocą.

W.: Módl się za nami, Matko Kościoła –
O.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
W.: Módlmy się.

Boże, Tobie Najświętsza Maryja Dziewica nigdy niczego nie odmówiła, służąc Ci ze wszystkich swoich sił i możliwości. Wierzymy, że i Ty Jej niczego nie odmawiasz, gdy błaga Cię za nami. Dla Jej radości, jak w Kanie Galilejskiej, okaż swoją wszechmoc i udziel nam łaski rozwiązania tych problemów, z którymi do tej pory sobie nie radziliśmy. Za ogrom Twego miłosierdzia pragniemy Ci dziękować teraz i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

źródło:
Ks. Adam Skwarczyński: Litania do MB Rozwiązującej Węzły – po Waszych uwagach wyślę do aprobaty do ks. biskupa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here