KKK 1872 Grzech jest aktem przeciwnym rozumowi.

KKK 1872 Grzech jest aktem przeciwnym rozumowi. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.

Ojciec Święty Pius X – encyklika Pascendi Dominici Gregis

"Wreszcie są tu i tacy , którzy, idąc w ślady swych mistrzów protestantów, żądają zniesienia celibatu. Cóż więc zostaje trwałego, nietkniętego w Kościele, co by nie powinno być zreformowane przez nich albo według ich zasad?" Ojciec Święty Pius X, encyklika Pascendi Dominici Gregis. O Zasadach Modernistów

Św. Grzegorz z Nyssy – Orationes de beatitudinibus

Celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Boga. Św. Grzegorz z Nyssy, "Orationes de beatitudinibus"
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!